อาลีบาบา คลาวด์ลงทุน 31,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ นักพัฒนา และบุคลากรด้านดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก

วิศวกรของอาลีบาบา คลาวด์กำลังทำงานในศูนย์ข้อมูล

อาลีบาบา คลาวด์ หน่วยธุรกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้เปิดตัวโครงการ AsiaForward ที่ลงทุนขั้นต้น 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 31,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนและทรัพยากรสำหรับบ่มเพาะบุคลากรด้านดิจิทัลนับล้านคน และสนับสนุนนักพัฒนา 100,000 ราย รวมถึงสร้างสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีรายใหม่ 100,000 รายในเอเชียแปซิฟิก โครงการนี้ประกาศเปิดตัวขึ้นในงาน Alibaba Cloud Summit 2021 และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของอาลีบาบา คลาวด์ ที่จะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับความไว้วางใจในเอเชียแปซิฟิก

เจฟฟ์ จาง ประธานกรรมการ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า “การพัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อการฟื้นตัวจากโควิด-19 เราจำเป็นต้องการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในวันนี้อย่างยั่งยืน อาลีบาบา คลาวด์ เห็นถึงความต้องการบุคลกรด้านนี้จำนวนมากในทุกอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ ไปจนถึงเทคโนโลยีการเงินและความบันเทิงออนไลน์ ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจในภูมิภาค เรามุ่งมั่นยกระดับอีโคซิสเท็มด้านคลาวด์ของภูมิภาคและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น เราเล็งเห็นว่าดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอนาคต ดังนั้นอาลีบาบา คลาวด์ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านนวัตกรรมและศูนย์ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรคลาวด์”

เจฟฟ์ จาง ประธานกรรมการ อาลีบาบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวระหว่างงานสัมมนาออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ในฟิลิปปินส์ อาลีบาบา คลาวด์ จะเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของธุรกิจในประเทศนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น Elastic Compute Service (ECS), ฐานข้อมูล, โซลูชั่นด้านเครือข่ายทั่วโลก, Content Delivery Network (CDN) และบริการสตอเรจ การลงทุนดังกล่าวสะท้อนว่าอาลีบาบา คลาวด์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง โดยมีอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น เช่น การธนาคาร เทคโนโลยีการเงิน ค้าปลีก โลจิสติกส์ และการศึกษา

ในมาเลเซีย อาลีบาบา คลาวด์ จะสร้างศูนย์นวัตกรรมระหว่างประเทศแห่งแรก โดยร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศคือ Handsprofit เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มพัฒนานวัตกรรมในหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สตาร์ทอัพ และนักพัฒนาในมาเลเซียที่ต้องการยกระดับเทคโนโลยีของตนไปอีกขั้น แพลตฟอร์มนี้จะมีการฝึกอบรมด้านความเป็นผู้นำธุรกิจและเทคโนโลยีคลาวด์มากมาย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดอีโคซิสเท็มของเครือข่ายด้านธุรกิจการร่วมลงทุน (venture capital)

ในอินโดนีเซีย อาลีบาบา คลาวด์ ได้เปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 3 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเริ่มให้บริการลูกค้าแล้วในด้านฐานข้อมูล ความปลอดภัย เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์แห่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถสนับสนุนธุรกิจที่สนใจนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ และผลักดันการพัฒนาสังคมดิจิทัลในอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันอาลีบาบา คลาวด์ ให้บริการแล้วใน 75 เขต ของ 24 ภูมิภาคทั่วโลก

การทำงานด้านพัฒนาบุคลากรของอาลีบาบา คลาวด์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของโครงการ AsiaForward ที่มี 3 ส่วน คือ DigiTalents Forward ที่มุ่งยกระดับทักษะดิจิทัล, AI Forward ที่เจาะกลุ่มนักพัฒนา, DigiEnterpreneur Forward ที่มุ่งเชื่อมต่อแนวคิดธุรกิจที่มีศักยภาพด้วย venture capital และโอกาสในโลกความเป็นจริง อาลีบาบา คลาวด์ ยังได้เปิดตัวโครงการ DigiTalents Forward ในสิงคโปร์ โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และสถาบันวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและอาลีบาบา สิงคโปร์ เพื่อเปิดตัวหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์มากมาย ภายใต้โปรแกรมประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

“กลยุทธ์ของเราในเอเชียแปซิฟิก ยังรวมถึงการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ธุรกิจในแต่ละประเทศเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เราเล็งเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเหล่านี้ เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด และความต้องการเครื่องมือดิจิทัลของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรและบ่มเพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเรื่องนี้จะเป็นความท้าทายสำคัญของหลายธุรกิจนับจากนี้” เซลิน่า หยวน ผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าว

เซลิน่า หยวน ผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์

ในระหว่างการสัมมนานี้ อาลีบาบา คลาวด์ ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นมากมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยามในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ เช่น โซลูชั่นไลฟ์สตรีม และผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานไอที รวมถึงบริการจัดการข้อมูลผ่านคลาวด์โดยเฉพาะ

การประมวลผลคลาวด์ ศูนย์ข้อมูล อาลีบาบา คลาวด์ เจฟฟ์ จาง