แดเนียล จาง ประธานและซีอีโอของ อาลีบาบา กรุ๊ป ส่งจดหมายประจำปี 2565 ถึงผู้ถือหุ้น

แดเนียล จาง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อาลีบาบา กรุ๊ป เผยแพร่ รายงานประจำปี สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในจดหมายที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น แดเนียล จาง ประธานและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ได้วางหลักการชี้นำของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั่วโลกและในประเทศจีน จดหมายฉบับเต็มมีดังนี้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในทุกปี ผมรอโอกาสในการแบ่งปันความคิดของผมกับทุกท่าน แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั่วโลกรวมถึงประเทศจีนได้บังคับให้เราต้องจัดการกับ “คำถามในยุคสมัยของเรา” มากมายในปีที่ผ่านมา ผมรู้ว่าการตัดสินใจและการพัฒนาของอาลีบาบาในอนาคตนั้นอยู่ในใจของทุก ๆ คน และผมต้องขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นในอาลีบาบาของทุกท่านเป็นอย่างดีตลอดมา

ในปีที่ผ่านมา เราได้รับผลกระทบอย่างมากจากความไม่แน่นอนหลายต่อหลายเรื่องที่เกิดจากความผันผวนของการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 รวมถึงจากความคาดหวังใหม่ของภาคอินเทอร์เน็ตในประเทศจีน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสร้างผลกระทบเหล่านี้ หลักการชี้นำของเราคือ เราต้อง “มั่นใจ ยืดหยุ่น และเป็นตัวของตัวเอง”

มั่นใจ” หมายถึง มั่นใจในการพัฒนาของเศรษฐกิจจีน มั่นใจในอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล และเชื่อมั่นในการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน ตราบใดที่แนวโน้มมหภาคเหล่านี้มีความชัดเจนและแน่นอน เราก็มั่นใจได้ว่าอาลีบาบามีรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำรงอยู่และเติบโต และเราสามารถสร้างคุณูปการที่มีความหมายต่อสังคมได้

ยืดหยุ่น” หมายถึง การปรับตัวอย่างแข็งขันให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจสอบอาลีบาบาอย่างเป็นกลางผ่านเลนส์ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเข้าใจความคาดหวังที่สังคมมีต่ออาลีบาบาอย่างแท้จริง โดยเราจำเป็นต้องค้นหาเส้นทางของอาลีบาบาในบริบทของแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาสังคมและวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาค

เป็นตัวของตัวเอง” หมายถึง การมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์หลักของเราและยกระดับความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและสังคม เราจำเป็นต้องปรับปรุงความสัมพันธ์และการพูดคุยกับสังคม รวมถึงจัดการกับความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยความมั่นใจที่เราสร้างขึ้นจากความพยายามของเราเอง

กลยุทธ์หลัก

แม้จะมีความท้าทายต่าง ๆ เกิดขึ้น แต่อาลีบาบาก็มีปีที่มั่นคงและคุ้มค่า ในช่วงต้นปี 2022 เราได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นของเราต่อกลยุทธ์หลักสามประการ ได้แก่ การบริโภค การประมวลผลแบบคลาวด์ และโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นเสาหลักที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ในการชี้นำอนาคตของอาลีบาบา

ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมานี้ เราบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในการให้บริการผู้บริโภคที่ใช้งานเป็นประจำทุกปีในประเทศจีนมากกว่า 1 พันล้านราย นี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาอาลีบาบา ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มของเราไม่เพียงแต่มีกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางและมีมูลค่ามากที่สุดในประเทศจีนเท่านั้น แต่เรายังค่อย ๆ สร้างเมทริกซ์รูปแบบการค้าปลีกที่ครอบคลุมที่นำเสนอคุณค่าที่โดดเด่น นอกจากนี้ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผู้บริโภคมากกว่า 124 ล้านคนบน เถาเป่า และ ทีมอลล์ ที่มี ARPU (รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน) ประจำปีเกิน 10,000 หยวน โดย 98% ยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบปีต่อปี และในบรรดาผู้บริโภคที่ใช้งาน เถาเป่า ดีลส์ มากกว่า 300 ล้านคนต่อปี มีจำนวนคิดเป็น 20% ที่ไม่เคยซื้อของบน เถาเป่า หรือ ทีมอลล์ มาก่อน และมากกว่า 50% ของบรรดาผู้บริโภคที่ใช้งานประจำปีของ เถาไช่ไช่ (Taocaicai) ในปีงบประมาณนี้ ซื้อของสดบนแพลตฟอร์มอาลีบาบาเป็นครั้งแรก ดังนั้น เราเชื่อว่าธุรกิจทั้งสองนี้จะมีส่วนสนับสนุนมากขึ้นต่อเมทริกซ์การค้าปลีกโดยรวมของเราในอนาคต ซึ่งเราจะเพิ่มความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ พร้อมกับสร้างการเติบโตที่หลากหลายผ่านการออกแบบเมทริกซ์ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันตามสถานการณ์การค้าปลีกที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกระเป๋าเงินรวมของ 1 ผู้บริโภคที่ใช้งานเป็นประจำพันล้านรายต่อปี

ในขณะเดียวกัน หลังจากหลายปีของการพัฒนาของอาลีบาบา เราได้ทยอยก่อตั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ซึ่งครอบคลุมความต้องการในการจัดส่งสำหรับระยะทางในท้องถิ่น (ใกล้) ระยะกลาง และไกล โดยเครือข่ายลอจิสติกส์ที่ครอบคลุมของเรามีค่าอย่างยิ่งในสถานการณ์พิเศษ เช่น ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่การจัดส่งด่วนระดับประเทศที่ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้นในช่วงต้นปี ไปจนถึงการขยายสู่การจัดส่งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการจัดส่งทางไกลไปยังการจัดส่งตามการนัดหมายทางไกลในท้องถิ่น (ใกล้) การจัดส่งในวันเดียวกันและการจัดส่งในวันถัดไป และเครือข่ายโลจิสติกส์ภายในเมืองและเครือข่ายการจัดการโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นและขยายขนาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านลอจิสติกส์อย่างต่อเนื่องแล้ว ไช่เหนียว (Cainiao) ยังได้เสริมสร้างความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณนี้ 69% ของรายได้ทั้งหมดของ ไช่เหนียว มาจากลูกค้าภายนอก และแพคเกจรายวันข้ามพรมแดนและต่างประเทศที่ ไช่เหนียว ประมวลผลต่อวันนั้นเกิน 4.5 ล้าน

เราให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค และกำลังเคลื่อนตัวสู่ภาคส่วนของอินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรมมากขึ้น (industrial Internet) เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อผสานรวมเทคโนโลยีสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา อาลีบาบา คลาวด์ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำในตลาดประเทศจีน และสามารถทำผลกำไรทั้งปีได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งอาลีบาบา คลาวด์เมื่อ 13 ปีที่แล้ว  ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มก่อตั้งธุรกิจนี้ เราเชื่อในคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่จะมีต่อทุกภาคส่วนในวงกว้างทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบัน คลาวด์ คอมพิวติ้ง กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้งาน industrial Internet เพิ่มขึ้น และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับประชาสังคมที่กำลังเป็นสังคมดิจิทัลที่ชาญฉลาด  มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 ขนาดของตลาดคลาวด์ คอมพิวติ้งของประเทศจีนจะสูงถึง 1 ล้านล้านหยวน ซึ่งใหญ่กว่าขนาดของตลาดปัจจุบันถึงสามเท่า บ่งบอกถึงศักยภาพของตลาดที่มีอยู่อย่างมหาศาล ดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างความสามารถต่าง ๆ ให้กับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง และผสานโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปของคลาวด์ คอมพิวติ้ง เข้ากับบิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนและทุกอุตสาหกรรมต่างกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  เราจำเป็นต้องเข้าถึงอุตสาหกรรมทุกประเภทอย่างลึกซึ้งและนำเสนอโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ  การพัฒนา DingTalk ช่วยให้เรามีจุดเริ่มต้นที่เจาะจงเพื่อเข้าถึง industrial Internet ได้มากขึ้น การผสานรวม DingTalk เข้ากับกลยุทธ์ด้านคลาวด์ทำให้เราสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ก้าวไกลมากกว่าเพียงการปรับเปลี่ยนองค์กรและสำนักงานให้เป็นดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสามารถก้าวสู่การทำธุรกิจและการทำงานด้วยระบบดิจิทัลในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง และการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าอย่างแพร่หลายในสถานการณ์และความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นทำตามพันธสัญญาที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา มีลูกค้ามากกว่า 4 ล้านรายที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนหุ้น A-share ในประเทศจีนมากกว่า 60% เราจะยังคงหว่านเมล็ดพันธุ์ในอุตสาหกรรมและลูกค้าที่มีความเจริญเติบโตสูงและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคต และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงของเราต่อไป

ทิศทางของโลกาภิวัตน์มีความชัดเจนมาก เรามุ่งเน้นที่การสำรวจโอกาสของภาคการบริโภคและคลาวด์คอมพิวติ้ง นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 ประการของเรา นั่นก็คือ “สองแนวดิ่งและหนึ่งแนวราบ” ปัจจุบัน อาลีบาบามีแบรนด์ที่คลุกคลีผู้บริโภคโดยตรงหลายแห่งในหลายภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง AliExpress, Lazada, Trendyol และ Daraz ในตลาดต่างประเทศ โดยเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 300 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ อาลีบาบาให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ใน 27 ภูมิภาคทั่วโลก เราเชื่อว่าเราต้องแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความเป็นเลิศด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของอาลีบาบา ทั้งนี้ อาลีบาบา กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับจากรายงานของการ์ทเนอร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565[1] ให้เป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure-as-a-service) รายใหญ่ที่สุดเป็นลำดับสามของโลก และเป็นรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยพิจารณาจากรายได้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2564  Gartner Solution Scorecard for integrated IaaS and PaaS ประจำปี พ.ศ. 2564 ระบุว่า อาลีบาบา คลาวด์ ได้รับคะแนน 81 จาก 100 คะแนน เราเชื่อว่า อาลีบาบา คลาวด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของโลกและได้รับคะแนนสูงสุดในการประเมินด้านเทคโนโลยีหลักสี่ด้าน ได้แก่ การประมวลผล (computing), สตอเรจ (storage), เน็ตเวิร์ก (network) และความปลอดภัย (security) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกรายอื่น ๆ

สร้างอนาคต

มีคำกล่าวที่ว่า คนเรามักให้ค่าการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งปีสูงเกินไป และให้ค่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงห้าหรือสิบปีต่ำเกินไป ซึ่งผมเชื่อว่า นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของเราแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เราทำทั้งภายในองค์กรและภายในวัฒนธรรมขององค์กรในปีที่ผ่านมานั้น จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของอาลีบาบาในอนาคต โดยเราจะต้องพัฒนาให้เร็วยิ่งกว่าเวลา และยืนหยัดที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อไปเรื่อย ๆ เราต้องแปลงฉันทามติไปสู่การปฏิบัติให้เร็วขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้เป็นจริงได้ แต่เราก็เชื่อว่า เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง

เราลองเสี่ยงใช้ระบบความรับผิดชอบในการจัดการอันใหม่ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลที่หลากหลายของเรา นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อ 23 ปีที่แล้ว อาลีบาบา ได้พัฒนาจนกลายเป็นบริษัทระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทางธุรกิจที่หลากหลาย ธุรกิจต่าง ๆ ของเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน อยู่ในวงจรชีวิตของคนที่แตกต่างกัน เผชิญกับโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า แต่ละธุรกิจของเราต้องการกลยุทธ์ด้านธุรกิจและความเข้าใจในการจัดการที่ต่างกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องตระหนักถึงธรรมชาติของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน เราต้องทำให้องค์กรมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น และให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและดำเนินธุรกิจในเชิงรุก ซึ่งกลไกทางธุรกิจต่าง ๆ ของอาลีบาบานี้เองที่จะทำให้อนาคตของอาลีบาบาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์

เรายังได้วางหลักการจัดการที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาของเรา หรือเรียกได้ว่า เป็นการ “ขยายขีดความสามารถและสร้างมูลค่า” โดยค่านิยมหลักของอาลีบาบาคือลูกค้าต้องมาก่อน สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ เราต้องทำให้เป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง และเราต้องสามารถสร้างมูลค่าใหม่ ๆ แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือปณิธานใหม่เกี่ยวกับขีดความสามารถของเรา นอกจากนี้ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ก็เหมือนการเดินเรือแข่งกับกระแสน้ำ หากคุณไม่พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า เรือของคุณก็จะถอยหลังลงคลอง ซึ่งเราเชื่อว่า การใช้แนวทางระยะยาวโดยไม่มีการเพิ่มระดับความสามารถในตัวเองเลยนั้น ก็เปรียบเสมือนสัญญาเพียงลมปาก และเปรียบเสมือนธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างมูลค่า ซึ่งจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเช่นกัน หากการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นดั่งบททดสอบ ทำให้เราตระหนักว่า ความสามารถและความพยายามที่เราสั่งสมมานั้น ช่วยสร้างสีสันให้แก่ชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนต่อการดำเนินงานของเมือง ธุรกิจ และโรงเรียนตามปกติ นอกจากนี้ อาลีบาบายังเชื่อมชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ประกอบอาชีพอิสระมากมายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยให้เราตรวจสอบและปรับปรุงความสามารถของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า คงมีเพียงการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเราในการทำสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น ที่จะสามารถเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมได้ ดังนั้น เพื่อให้ตระหนักถึงความตั้งใจของเราในการ “ขยายขีดความสามารถและสร้างมูลค่าา” ได้ดีขึ้น เรายังได้นำ วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ (Objective and Key Results: OKR) ไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งบริษัท ซึ่งช่วยผลักดันให้เรามี “ความมุ่งมั่นเดียวกัน จากพนักงานทุกระดับและทุกภาคส่วน” ซึ่งเป็นการพัฒนาจากที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณ ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยมูลค่าที่มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในระหว่างการประชุมทางอินเทอร์เน็ต ณ เมืองอูเจิ้นเมื่อปีที่แล้ว ผมได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า กลยุทธ์หลักสองประการในการรับผิดชอบต่อสังคมของอาลีบาบา ได้แก่ ESG และนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยในเดือนธันวาคม 2564 เราได้เผยแพร่ รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นกลางของคาร์บอน ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของอาลีบาบา เราตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานของเราเอง และลดการปล่อยคาร์บอนลง 50% ภายในปี 2573 โดยความร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าของเราตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของเรา เพื่อให้กลายเป็นคลาวด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรายังใช้ประโยชน์จากพลังของแพลตฟอร์มของเรา เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน 1.5 กิกะตันภายใน 15 ปี ปณิธานเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน เราก็หวังว่า เป้าหมายเหล่านี้จะกระตุ้นให้เราแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกและขับเคลื่อนนวัตกรรม หรือแม้แต่โอกาสในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมของเราให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อว่า เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมองอนาคตให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้นไปอีก

ความรับผิดชอบต่อสังคมฝังลึกอยู่ใน DNA ของอาลีบาบา ในฐานะแพลตฟอร์ม เราได้อำนวยความสะดวกในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมาตั้งแต่แรก รวมไปถึงทำให้ผู้ที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มของเราได้ร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดนวัตกรรมและการเกิดธุรกิจประเภทใหม่ ๆ แล้ว เรายังสร้างโอกาสในการจ้างงานจำนวนมหาศาลอีกด้วย แม้ว่าโรคโควิด-19 และสาเหตุอื่น ๆ  จะทำให้เกิดความผันแปรอย่างมากในธุรกิจของเรา แต่เราคาดว่า จะมีผู้จบการศึกษาใหม่กว่า 5,800 คนที่เข้าร่วมกับอาลีบาบาในปีนี้ [2]ซึ่งในปี 2564 เราได้ยกระดับกองทุนเพื่อการขจัดความยากจนของอาลีบาบา (Alibaba Poverty Alleviation Fund) เป็นกองทุนฟื้นฟูชนบท ควบคู่ไปกับความสำเร็จที่ได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์จีนในด้านการบรรเทาความยากจนอย่างครอบคลุม เราสนับสนุนการฟื้นฟูชนบทผ่านสามมิติของการฟื้นฟูอุตสาหกรรม การฟื้นฟูระดับความสามารถ และการฟื้นฟูเทคโนโลยี นอกจากนี้ เรายังได้นำเสนอโครงการริเริ่มที่สำคัญ 10 โครงการในช่วงครึ่งปีหลัง เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามโครงการของเราอย่างต่อเนื่อง ทีละขั้นตอน โดยคำนึงถึงมูลค่าทางการค้าและมูลค่าทางสังคม ผ่านการดำเนินการธุรกิจที่หลากหลายและการวางแผนในระยะยาว ดังนั้น เราจะเริ่มต้นที่มณฑลเจ้อเจียง โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงานสร้างอาชีพ และการดูแลประชากรกลุ่มเปราะบาง และเรายังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อสนับสนุนความต้องการของคนทุกคนผ่านโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์และความสามารถที่เราสะสมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วม ณ มณฑลเหอหนานหรือการระบาดของโควิด-19 ณ กรุงเซี่ยงไฮ้

ความยั่งยืนคือเป้าหมายหลักของอาลีบาบา

ในปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของเรา เพราะเรามุ่งมั่นที่จะให้พนักงานของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาส่วนบุคคลและเต็มไปด้วยพลังบวก โดยพนักงานจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้รับผลประโยชน์ใหม่ ๆ จากบริษัท เช่น การลาเพื่อดูแลครอบครัว การจัดงานการทำงานที่ยืดหยุ่น และสินเชื่อบ้านปลอดดอกเบี้ยที่มีเกณฑ์ต่ำกว่า ซึ่งเราเชื่อว่าพนักงานของเราเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเรามุ่งมั่นที่จะมอบสิทธิประโยชน์เพื่อพนักงานของเรามากขึ้นต่อไป

โดยสรุปแล้ว อาลีบาบามุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นรายงานประจำปีของ ESG ที่เรากำลังจะเผยแพร่ โดยเราจะเปิดเผยความก้าวหน้าในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล ให้ได้ทราบกันมากขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา อาลีบาบาอยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาแห่งยุค โดยอาลีบาบาได้สร้างสรรค์และคว้าโอกาสที่เข้ามาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างรวดเร็วของจีน ซึ่งอดีตของอาลีบาบามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาของจีน และเส้นทางในอนาคตของอาลีบาบาจะยังคงสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของจีนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การสร้างชีวิตที่ดีขึ้น การแสวงหาการพัฒนาคุณภาพสูง หรือการยกระดับระดับสากลและความสามารถในการแข่งขัน โดยทั้งหมดนี้เราหวังว่าการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ต่าง ๆ จะยังคงเกิดขึ้นที่อาลีบาบา และสามารถตอบสนองผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมของเราได้อย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมา

โลกใบนี้ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ แต่คุณค่าภายในนั้นเป็นนิรันดร์ และยิ่งยุคสมัยมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งต้องแสวงหาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าในเชิงรุกมากขึ้นเท่านั้น ปีนี้เป็นปีที่ 15 ของผมในบริษัท และผมหวังว่าเราจะยังคงสร้างกฎบัตร อาลีบาบา ต่อไป ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มากขึ้นในอนาคตร่วมกับทุกคน

แดเนียล จาง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาลีบาบา กรุ๊ป

 

[1] Gartner, Market Share: IT Services, 2021, Neha Sethi et al., April 8, 2022 (Asia Pacific refers to Mature Asia/Pacific, Greater China, Emerging Asia/Pacific and Japan, and market share refers to that of infrastructure-as-a-service)

[2] ตามจำนวนจดหมายข้อเสนอที่หน่วยธุรกิจหลักของ อาลีบาบา กรุ๊ป ได้เปิดเผยข้อมูล

Alibaba Cloud Cainiao CSR Daniel Zhang DingTalk ESG การค้าในชนบท การพัฒนาชนบท อาลีบาบา คลาวด์ อาลีบาบา อีโคซิสเท็ม แดเนียล จาง โควิด-19 โลกาภิวัฒน์ ไช่เหนียว