อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาสเดือนมิถุนายน ปี 2565

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA และ HKEX: 9988, “อาลีบาบา” หรือ “อาลีบาบา กรุ๊ป”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

“ในไตรมาสที่ผ่านมา เราได้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมระดับมหภาค และยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ระยะยาว โดยยังคงเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า” แดเนียล จาง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “หลังผ่านพ้นช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคมที่การขับเคลื่อนเป็นไปค่อนข้างช้า เราก็มองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจต่าง ๆ ของอาลีบาบาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตระยะยาว อันเนื่องมาจากฐานผู้บริโภคคุณภาพสูง และความยืดหยุ่นของรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าของเรา”

“แม้จะมีความท้าทายที่เกิดจากการฟื้นตัวหลัง COVID-19 แต่บริษัทก็ยังสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงเมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี เราขาดทุนน้อยลงในธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ อันเนื่องมากจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” โทบี ซู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “ล่าสุด เราได้เปิดเผยถึงแผนการเพิ่มฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่เราให้ความสำคัญ เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และนิวยอร์ก ซึ่งเราตั้งเป้าที่จะขยาย และเพิ่มความหลากหลายในฐานนักลงทุนของเราต่อไป”

ผลประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ

จากไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

  • รายได้ อยู่ที่ 205,555 ล้านหยวน (30,689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และยังคงที่ เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี โดยปัจจัยหลักมาจากรายได้ของภาคการค้าจีน ที่ปรับตัวลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลืออยู่ที่ 141,935 ล้านหยวน (21,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถูกชดเชยโดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจคลาวด์ ที่โตขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี คิดเป็น 17,685 ล้านหยวน (2,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ 24,943 ล้านหยวน (3,724 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 19% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ขณะที่ตัวเลข Adjusted EBITA (กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาที่ปรับปรุงแล้ว)  ซึ่งเป็นรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ปรับตัวลดลง 18% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี เหลืออยู่ที่ 34,419 ล้านหยวน (5,139 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ 22,739 ล้านหยวน (3,395 ล้านเหรียญสหรัฐ) และรายได้สุทธิ อยู่ที่ 20,298 ล้านหยวน (3,030 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่รายได้สุทธิแบบที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 30,252 ล้านหยวน (4,517 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 30% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ Adjusted EBITA (กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาที่ปรับปรุงแล้ว) และส่วนแบ่งจำนวนหุ้นของผู้ลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียที่ลดลง
  • รายได้ปรับลด ต่อ ADS อยู่ที่ 51 หยวน (1.27 ดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 1.06 หยวน (0.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.24 ดอลลาร์ฮ่องกง) กำไรปรับลดแบบ Non-GAAP ต่อ ADS อยู่ที่ 11.73 หยวน (1.75 ดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 29% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1.47 หยวน (0.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1.72 ดอลลาร์ฮ่องกง) ลดลง 29 % ปีต่อปี
  • เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 33,869 ล้านหยวน (5,057 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับ 33,603 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ขณะที่กระแสเงินสดอิสระที่คำนวณแบบ Non-GAAP มีมูลค่าคิดเป็น 22,173 ล้านหยวน  (3,310 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับ 20,683 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2564

สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม โปรดคลิกที่นี่

 

Alibaba Ecosystem Daniel Zhang Toby Xu อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา แดเนียล จาง โทบี้ ซู