อาลีบาบา กรุ๊ป รายงานผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2564

บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ในไตรมาสนี้ อาลีบาบาตั้งเป้าลงทุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับ 3 กลยุทธ์หลักของบริษัท ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ กลยุทธ์ระดับโลกและคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการเติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของเรา” แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป เผย

“จำนวนลูกค้าประจำต่อปีในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา เพิ่มขึ้นเป็น 1,240 ล้านคน โดยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้จำนวน 62 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายระยะยาวที่จะรองรับลูกค้า 2,000 ล้านคนทั่วโลก ใกล้เป็นจริง”

“รายได้เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท” แม็กกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว

“ในไตรมาสนี้ ผลจากการลงทุนในธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ของอาลีบาบา ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง”

ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

จากผลประกอบการประจำไตรมาส เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

  • รายได้รวม (Revenue) อยู่ที่ 200,690 ล้านหยวน หรือ 31,147 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,025,266 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากการเข้าซื้อธุรกิจ Sun Art รายได้ของบริษัทจะเติบโตเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อยู่ที่ 180,438 ล้านหยวน หรือ 28,004 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 921,803 ล้านบาท) รายได้รวมจากธุรกิจรีเทลและโฮลเซลระหว่างประเทศ อยู่ที่ 15,092 ล้านหยวน หรือ 2,342 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 77,086 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง อยู่ที่ 20,007 ล้านหยวน หรือ 3,105 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 102,191 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • จำนวนลูกค้าประจำต่อปี (Annual active consumers) ในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบาทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1,240 ล้านคน ในรอบ 1 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้นราว 62 ล้านคนในช่วง 1 ปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งนับเป็นลูกค้าชาวจีนจำนวน 953 ล้านคน และลูกค้าต่างประเทศ 285 ล้านคน เพิ่มขึ้น 41 ล้านคนและ 20 ล้านคน ตามลำดับในไตรมาสนี้
  • กำไรจากการดำเนินงาน (Income from operations) อยู่ที่ 15,006 ล้านหยวน หรือ 2,329 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 76,632 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการโอนหุ้นให้กับพนักงานแอนท์ กรุ๊ปที่ลดลง บริษัทไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนหุ้นคำนวณแบบ non-GAAP กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) คำนวณแบบ non-GAAP ลดลง 27% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อยู่ที่ 34,840 ล้านหยวน หรือ 5,407 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 177,948 ล้านบาท) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITA) คำนวณแบบ non-GAAP ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ที่ 28,033 ล้านหยวน หรือ 4,351 ล้านบาท (ประมาณ 143,198 ล้านบาท) กำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากมูลค่าการลงทุนในธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับร้านค้า การลงทุนในภาคส่วนดังกล่าว อาทิ เถาเป่าดีลส์  แพลตฟอร์มบริการท้องถิ่น  มาร์เก็ตเพลสชุมชน และลาซาด้า เพิ่มขึ้น 12,575 ล้านหยวน (ประมาณ 64,187 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หากไม่มีค่าจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนข้างต้น กำไรในส่วนของธุรกิจการค้าออนไลน์จะไม่ผันผวนนัก
  • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (Net income attributed to ordinary shareholders) อยู่ที่ 5,367 ล้านหยวน หรือ 833 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 27,402 ล้านบาท) และกำไรสุทธิ (Net income) อยู่ที่ 3,377 ล้านหยวน หรือ 524 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 17,239 ล้านบาท) กำไรสุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 28,524 ล้านหยวน หรือ 4,427 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 145,605 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 39%
  • กำไรหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐ (Diluted earnings per ADS) อยู่ที่ 97 หยวน หรือ 0.31 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10.06 บาท) และ กำไรปรับลดต่อหุ้น (Diluted earnings per share) อยู่ที่ 0.25 หยวน หรือ 0.04 เหรียญสหรัฐ หรือ 0.30 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1.28 บาท) กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per ADS) อยู่ที่ 11.20 หยวน หรือ 1.74 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 57.15 บาท) ลดลง 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และ และกำไรปรับลดต่อหุ้นที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per share) อยู่ที่ 1.40 หยวน หรือ 0.22 เหรียญ หรือ 1.68 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 7.15 บาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 38%
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (Net cash provided by operating activities) อยู่ที่ 35,830 ล้านหยวนหรือ 5,561 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 182,907 ล้านบาท) กระแสเงินสดสุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP free cash flow) อยู่ที่ 22,239 ล้านหยวน หรือ 3,451 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 113,497 ล้านบาท) ลดลงจาก 40,540 ล้านหยวน (ประมาณ 206,844 ล้านบาท) จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรที่ลดลงจากการลงทุนในธุรกิจยุทธ์ศาสตร์
รายงานผลประกอบการ อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา แดเนียลจาง แม็กกี้วู