อาลีบาบาสนับสนุนผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น

อาลีบาบาได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างและส่งมอบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้พิการทางสายตากว่า 17 ล้านคนในประเทศจีน

อาลีบาบาได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อสร้างและส่งมอบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้พิการทางสายตากว่า 17 ล้านคนในประเทศจีน

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญภายใต้อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา กับโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด

อาลีบาบา คลาวด์ บริษัทด้านเทคโนโลยีในเครืออาลีบาบา ได้ประกาศให้การสนับสนุน และส่งมอบความช่วยเหลือแก่หอสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ หนังสือเสียง (Audiobooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) และภาพยนตร์ เข้ามาเก็บไว้ในระบบคลาวด์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่คนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงได้ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายรูปแบบ ในเวลาใดก็ได้

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ยังต้องการอ่านหนังสือเล่มจริงจากหอสมุดฯ ก็สามารถสั่งหนังสือให้ไปส่งที่บ้านได้ โดยบริษัทไช่เหนี่ยว ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์ในเครืออาลีบาบา จะเป็นผู้ให้บริการจัดส่ง – รับคืน ระหว่างหอสมุดฯ กับที่อยู่ของผู้สั่ง โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย

โครงการดังกล่าวถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของอาลีบาบาที่ต้องการมีส่วนช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทฯประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 ในความร่วมมือที่อาลีบาบาทำร่วมกับหอสมุดฯ และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เพื่อสร้าง และส่งมอบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้พิการทางสายตากว่า 17 ล้านคนในประเทศจีน โครงการนี้ยังรวมถึงการช่วยหอสมุดฯ พัฒนาโปรแกรมอ่านอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ่านข้อความที่อยู่บนรูปภาพ ให้แก่ผู้พิการทางสายตาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา อาลีบาบาได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนา 15 แอพพลิเคชั่นในอีโคซิสเท็มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานในวัยสูงอายุ และกลุ่มผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในยุคดิจิทัล

Alibaba Cloud Cainiao inclusiveness อาลีบาบา คลาวด์ ไช่เหนี่