อาลีบาบา กรุ๊ปเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดเดือนกันยายน ปี 2563

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด รายงานผลประกอบของไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

“เป็นอีกครั้งที่อาลีบาบามีทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่ง เราไม่ลดละที่จะช่วยธุรกิจต่างๆ ฟื้นตัวและแสวงหาโอกาสในการเติบโตผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในช่วงหลังวิกฤตการระบาดของโควิด-19  ผลประกอบการที่มั่นคงของธุรกิจคอร์คอมเมิร์ซของเราและการเติบโตที่แข็งแกร่งของอาลีบาบาคลาวด์เป็นผลโดยตรงจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับลูกค้าของเรา” แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เราให้ความสำคัญกับกลไกขับเคลื่อนการเติบโต 3 ประการ ได้แก่ การบริโภคภายในประเทศ คลาวน์คอมพิวติ้งและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ระดับโลก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของอาลีบาบา”

“เป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่บริษัทฯ มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 30  เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า” แม็กกี้ วู ประธานกรรมการฝ่ายการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “ธุรกิจคอร์คอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน โดยมีความถี่ในการซื้อขายและการใช้จ่ายจากผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากคลาวด์คอมพิวติ้งเติบโตถึง 60 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงธุรกิจขนาดต่างๆ ในจีน เรายินดีที่ได้เห็นการลงทุนทางยุทธศาสตร์ของเรามีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการประหยัดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ไฮไลท์ของธุรกิจในไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563:

  • รายได้รวม (Revenue) 155,059 ล้านหยวนหรือ 22,838 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 717,940 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • จำนวนผู้บริโภคประจำต่อปี (Annual active consumers) บนรีเทลมาร์เก็ตเพลสของประเทศจีน 757 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15 ล้านคน เมื่อนับจากระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • จำนวนผู้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟ(Mobile MAUs) บนรีเทลมาร์เก็ตเพลสของประเทศจีน 881 ล้านคนในเดือนกันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 7 ล้านคนนับจากเดือนมิถุนายน 2563
  • กำไรจากการดำเนินงาน (Income from operations) 13,634 ล้านหยวนหรือ 2,008 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 63,136 ล้านบาท) ลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มค่าตอบแทนตามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแอนท์ กรุ๊ปที่จ่ายให้กับพนักงาน ถ้าปราศจากค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าว กำไรจากการดำเนินงานในปีนี้จะเพิ่ม 44 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จาก20,667 ล้านหยวน (ประมาณ 95,669 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 เป็น 29,690 ล้านหยวน หรือ 4,373 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 137,437 ล้านบาท ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563)
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (a non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 47,525 ล้านหยวนหรือ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 220,119 ล้านบาท) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (a non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 41,216 ล้านหยวนหรือ 6,070 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 190,858 ล้านบาท)
  • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ(Net income attributed to ordinary shareholders) 28,769 ล้านหยวนหรือ 4,237 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 133,223 ล้านบาท) และกำไรสุทธิ (Net income) 26,524 ล้านหยวนหรือ 3,907 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 122,803 ล้านบาท) ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์และ 63 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งรวมเอากำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากเงินลงทุนจากแอนท์ กรุ๊ป 33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้การเพิ่มค่าตอบแทนตามหุ้นในส่วนของรายได้ในส่วนของ “กำไรจากการดำเนินงาน” ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ถ้าไม่รวมกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ค่าตอบแทนตามหุ้นและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP net income) จะอยู่ที่ 47,088 ล้านหยวนหรือ 6,935 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 217,970 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐ(Diluted earnings per ADS) 48 หยวนหรือ 1.54 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 48.5 บาท) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐเท่ากับ (Non-GAAP diluted earnings per ADS) 17.97 หยวนหรือ 2.65 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 83 บาท) เพิ่มขึ้น 37  เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรปรับลดต่อหุ้น (Diluted earnings per share) 1.31 หยวนหรือ 0.19 เหรียญสหรัฐหรือ 1.49 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 6.06 บาท) และกำไรปรับลดต่อหุ้นที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP diluted earnings per share) 2.25 หยวนหรือ 0.33 เหรียญสหรัฐหรือ 2.56 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 10.41 บาท) เพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน(Net cash provided by operating activities) 54,296 ล้านหยวนหรือ 7,997 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 251,348 ล้านบาท) และกระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP free cash flow) 40,540 ล้านหยวนหรือ 5,971 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 187,693 ล้านบาท)
รายงานผลประกอบการ เศรษฐกิจดิจิทัลของอาลีบาบา แดเนียลจาง แม็กกี้วู