อาลีบาบา เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอนสำหรับธุรกิจ

 

Energy Expert แพลตฟอร์มออนไลน์แบบ software-as-a-service ที่พัฒนาโดย อาลีบาบา คลาวด์ สามารถวัดปริมาณ วิเคราะห์ และควบคุมจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ

บริการดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยระบบ AI จึงสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้

ด้วยเหตุนี้ จึงถือว่าอาลีบาบาได้ก้าวไปอีกขั้นในการมุ่งสู่ความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ คำปฏิญาณที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของอาลีบาบา และทำให้บริษัทมีภารกิจในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

ทั้งนี้ อาลีบาบาเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด “สโคป 3+” และให้คำมั่นที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนในการร่วมมือกันช่วยลดการปล่อยมลพิษ

Alibaba Cloud ESG การลดคาร์บอน ความยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน อาลีบาบา คลาวด์