เถาเป่า และ ทีมอลล์ นำทัพเสริมการตลาด ในงานเมกเกอร์ เฟสติวัล และ เหล่าผู้ประกอบการวัยเยาว์

 

งาน เมกเกอร์ เฟสติวัล ของ อาลีบาบา ได้กลับมาอีกครั้งกับและยกระดับไปสู่การผสมผสานระหว่าง Innovation and Entrepreneurship และ Innovation Exhibition ที่รวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมสร้างสรรค์มากมาย โดยคุณ Wenfei Han ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดของเถาเป่าและทีมอลล์ ได้มาร่วมแบ่งปันจุดที่น่าสนใจของงานประจำปีนี้และมุมมองของเธอต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศจีน

entrepreneurship Maker Festival Taobao Tmall ทีมอลล์ เถาเป่า