อาลีบาบา คลาวด์ สร้างเป้าหมาย Net Zero เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยี Carbon Tracking

นักเรียนอัปโหลดภาพจานข้าวที่สะอาด หนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยผลักดันการลดปริมาณขยะอาหาร

โรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ในประเทศจีนเริ่มใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของ อาลีบาบา กรุ๊ป เพื่อสร้างบัญชีคาร์บอนส่วนบุคคล สอดคล้องกับที่ประเทศจีนได้ให้คำปฏิญาณว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603

อาลีบาบา คลาวด์ เปิดตัว แพลตฟอร์ม Energy Expert ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้ได้แทร็กคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเองและรับเครดิตที่มีค่าเทียบเท่ากับเงินเมื่อทำกิจกรรมใด ๆ ที่สร้างปริมาณคาร์บอนระดับต่ำ จากระบบการประเมินปริมาณคาร์บอน ผู้ใช้จะได้รับ 200 คาร์บอนเครดิตเมื่อรับประทานอาหารเกลี้ยงจนจานสะอาด หรือได้รับ 554 เครดิตหากผู้ใช้ขึ้นรถไฟใต้ดิน

เฉิน ลี่จวน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ อาลีบาบา คลาวด์ กล่าวว่า “แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนปรับตัวเข้ากับกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลง และเพื่อให้พวกเขากลายเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

จากข้อมูลของ อาลีบาบา คลาวด์ พบว่า มีบริษัทและชุมชนมากกว่า 1,492 แห่งที่หันมาใช้แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 394,000 ตัน

ส่งเสริมชุมชนสีเขียว

ย่านซินเฉียวชื่อจู (Xinqiao Shiju) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทางตอนใต้ของเซินเจิ้น เป็นย่านแรก ๆ ที่ร่วมมือกับ อาลีบาบา คลาวด์ และหากนับตั้งแต่การนำร่องโปรเจ็กต์เมื่อปลายปีที่แล้ว คนในชุมชนกว่า 589 คนสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 37.77 ตัน

ผู้อยู่อาศัยในย่านซินเฉียวชื่อจู (Xinqiao Shiju) ทุกคนมีบัญชีการใช้คาร์บอนแบบส่วนตัว เพื่อควบคุมการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีบัญชีแบบครอบครัวที่จะรวมยอดการปล่อยคาร์บอนของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ทั้งนี้ การปล่อยมลพิษนั้นจะคำนวณจากการใช้ไฟฟ้า น้ำ และก๊าซ ซึ่งสามารถปรับให้ทดแทนกันได้ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมเพิ่มทดแทน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

หลังจากที่แพลตฟอร์ม Energy Expert แสดงผลการใช้พลังงานของผู้ใช้แต่ละคนแล้ว แพลตฟอร์มยังให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น แนะนำให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชดเชยราคาค่าไฟที่สูง หรือแนะนำให้เก็บน้ำฝนเพื่อลดการใช้น้ำ เป็นต้น

โจวฟ่านเคอ สถาปนิกของโครงการจาก อาลีบาบา คลาวด์ กล่าวว่า เมื่อทุกคนเริ่มตระหนักว่าตัวเองมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พวกเขาก็จะเริ่มข้องเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนมากขึ้น

แคมเปญลดการปล่อยคาร์บอนบนแอปพลิเคชัน Energy Expert

ปลูกฝังพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

Chinese Academy of Art ได้นำร่องโครงการลดคาร์บอนที่คล้ายคลึงกับ Energy Expert ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

นักศึกษาของทางสถาบันติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหอพักในแต่ละวันผ่านแอปมือถือ และแพลตฟอร์มจะสร้างค่าไฟฟ้าอัจฉริยะที่แสดงสถิติการใช้พลังงานในช่วงสัปดาห์ อีกทั้งยังจัดอันดับทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามการใช้พลังงานของแต่ละหอพักด้วย

นอกจากนี้ นักศึกษาต้องถ่ายภาพจานที่สะอาดเกลี้ยงเกลาหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ เพื่อเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดปริมาณคาร์บอนโดยไม่ได้จำกัดทางเลือกของพวกเขา

หลังจากทดลองระบบได้ 30 วัน โปรเจ็กต์นี้ก็สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้กว่า 29,000 คน ในการใช้แอปมือถือเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในแคมปัส ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซด้วยความสมัครใจไปถึง 3.94 กิโลกรัมต่อคน

อาลีบาบาได้ให้ปฏิญาณว่าจะลดการปล่อยคาร์บอน 1.5 กิกะตัน ทั่วทั้งอีโคซิสเท็มทั้งหมดภายในปี 2578 โดยเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด “สโคป 3 +” ซึ่งเป็นการปฏิญาณว่า จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างอิทธิพลและสนับสนุนแนวคิดการลดปริมาณคาร์บอนทั่วทั้งอีโคซิสเท็มของ อาลีบาบา กรุ๊ป

Alibaba Cloud ESG การลดคาร์บอน ความยั่งยืน อาลีบาบา คลาวด์