อาลีบาบา คลาวด์ ช่วยผลักดันภาคธุรกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างไร

บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน แพลตฟอร์ม Energy Expert ของอาลีบาบา คลาวด์ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

Energy Expert ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และคาดการณ์ปริมาณคาร์บอนของบริษัทต่าง ๆ

แพลตฟอล์มนี้ได้ช่วยองค์กรกว่า 2,000 แห่งประหยัดพลังงานหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ สามารถประหยัดพลังงานรวมได้มากกว่า 2 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน เมื่อใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

รับชมบทสัมภาษณ์ของ William Xiong ผู้จัดการทั่วไปของ Enterprise Service Cloud เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

Alibaba Cloud carbon neutrality Energy Expert ความเป็นกลางทางคาร์บอน อาลีบาบา คลาวด์