หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของอาลีบาบา เผยเทคโนโลยีคลาวด์ช่วยสร้างมหกรรม 11.11 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

อาลีบาบา คลาวด์ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้เสริมประสิทธิภาพการประมวลผลในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ที่ส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ยั่งยืนมากขึ้นให้แก่ผู้บริโภค ในวิดีโอนี้ นายหลี่ เจิ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี อาลีบาบา กรุ๊ป จะอธิบายว่าบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนถึง 26,000 ตันได้อย่างไร เช่น การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

11.11 ความยั่งยืน หลี่ เจิ้ง อาลีบาบา คลาวด์