ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของอาลีบาบาคืออะไร

 

ดร. เฟยเฟย หลี่ รองประธานกรรมการ อาลีบาบา กรุ๊ป และประธานฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์ดาต้าเบส อาลีบาบา คลาวด์ อธิบายโครงสร้างและการทำงานของคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่เปรียบเสมือนการดื่มน้ำจากก๊อกน้ำ  ธุรกิจจะสามารถใช้งานระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด

 

งานประชุมApsara อาลีบาบาคลาวด์ เฟยเฟยหลี่