Linkedin จัดอันดับอาลีบาบาเป็นบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในจีน

Linkedin จัดอาลีบาบา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศจีน นับเป็นครั้งแรกที่ ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกอย่างจีน ได้รับการจัดอันดับโดย Linkedin ในขณะที่อาลีบาบาครองตำแหน่งอันดับหนึ่ง บริษัทในเครืออย่าง แอนท์ ไฟแนนเชียลอยู่ในอันดับที่ 11 จากทั้งหมด 25 บริษัท Linkedin รวบรวมรายชื่อทั้งหมดมาจากการสำรวจบริษัทที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนหางานและต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนั้นๆ ในระยะยาว กองบรรณาธิการและนักวิเคราะห์ข้อมูลของ Linkedin ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ชาวจีน 4 รูปแบบดังต่อไปนี้

  1. ระดับความสนใจในตัวบริษัท: อัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน
  2. ปฏิสัมพันธ์กับพนักงานบริษัท: จำนวนการเข้าไปดูโปรไฟล์ของพนักงานบริษัทโดยผู้ที่ไม่ใช่พนักงาน
  3. ความต้องการในตำแหน่งงาน: เปอร์เซ็นต์ของผู้เห็นโฆษณาแล้วสมัคร ทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่ายและฟรี
  4. อัตราการคงอยู่ของพนักงาน: จำนวนพนักงานที่ทำงานกับบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 1ปี

จากข้อมูลของ Linkedin บริษัทที่ติดอันดับมาจากบริษัทซึ่งมีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 ราย และบริษัทที่มีจำนวนพนักงาน   มากขึ้น หรือ เท่าเดิมในระยะเวลา 1 ปี การวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

Linkedin บริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศจีน อาลีบาบา