อาลีบาบาช่วยเกษตรกรปรับโฉมผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัย จนได้รับความนิยมในตลาด

 

การสนับสนุนการพัฒนาชนบท และการผลักดันภาคการเกษตรไปสู่ดิจิทัล เป็นสิ่งที่อาลีบาบาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ สิ่งหนึ่งที่บริษัททำ คือให้พนักงานเข้าไปมีส่วนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของชนบท เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้ซื้อที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในโอกาสสัปดาห์กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Philanthropy Week ที่อาลีบาบาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 – 12 กันยายน เราขอนำเสนอหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดจากโครงการนี้

เขตหยีจุน ในมณฑลชานซี ประเทศจีน ขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ที่สวยของนาขั้นบันได้ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมหลายชนิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกษตรกรในท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด จึงประสบปัญหาสินค้าไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค นักออกแบบของอาลีบาบาจึงได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยเข้าไปที่หมู่บ้านและช่วยปรับแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ให้มีรูปลักษณ์ที่สะดุดตามากขึ้นและตรงใจผู้บริโภคในเมือง วิดีโอนี้จะนำเสนอเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ทำให้พนักงานของอาลีบาบาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้

การช่วยเหลือสังคม ซีเอสอาร์ ผลิตภัณฑ์จากชนบท เศรษฐกิจในชนบท