ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนของอาลีบาบากล่าวถึงกลยุทธ์การลดปริมาณคาร์บอน

 

อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ให้คำมั่นว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ธันวาคม 2564) บริษัทจะควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินงานต่าง ๆ ท่ามกลางแรงผลักดันจากทั่วโลก เพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ชมวิดีโอนี้และรับฟังข้อมูลจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายในการลดคาร์บอน กลยุทธ์ ยุทธวิธี และความคืบหน้าในปัจจุบัน

ESG ความยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน อาลีบาบา เฉิน หลง