แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อต่อสู้กับ Covid-19 ไปพร้อมๆ กันทั่วโลก

 

ในขณะที่ทั่วโลกพยายามต่อสู้กับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ      อาลีบาบา กรุ๊ป มูลนิธิอาลีบาบาและมูลนิธิแจ็ค หม่าได้ร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคไปด้วยกัน

มูลนิธิฯ ได้จัดทำคู่มือป้องกันการแพร่ระบาดและการรักษาโควิด-19 (The COVID-19 Prevention and Treatment Handbook) ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยและเปิดให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ Global MediXchange for Combating COVID-19

Covid-19 DingTalk มูลนิธิอาลีบาบา มูลนิธิแจ็คหม่า สถาบันDAMO อาลีบาบาคลาวด์ ไวรัสโคโรน่า