แดเนียล จาง ซีอีโอ อาลีบาบา ประกาศ 6 หลักการที่ผู้นำองค์กรควรยึดถือ

นายแดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาลีบาบากรุ๊ป กล่าวในที่ประชุมผู้จัดการอาวุโสของ Freshippo หรือ Hema (เหอหม่า) นิวรีเทล ซูเปอร์มาร์เก็ต ของอาลีบาบา เกี่ยวกับความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า อย่างอาลีบาบาและกลุ่มธุรกิจในเครือที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว “ในขณะที่อาลีบาบาเติบโตไปข้างหน้า เราควรหันกลับมามองสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐาน ค่านิยมไม่ควรเป็นแค่คำพูดลอยๆ ที่เขียนไว้บนกำแพง แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดความคิดและการกระทำของเราโดยอัตโนมัติ” นายจางกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ที่เซี่ยงไฮ้

Freshippo หรือ “เหอม่า” ในภาษาจีน เป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน ในด้านการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การนำกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรมาใช้กับธุรกิจร้านขายของชำ ได้รับความนิยมสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนตั้งแต่บริษัทฯ เปิดตัวในปี 2558 แม้ว่า Freshippo ได้สร้างโมเดลธุรกิจที่ก้าวหน้า ทำให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น นายจางเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง บวกกับค่านิยมของอาลีบาบาเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อความสำเร็จดังกล่าว

“วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน” นายจางกล่าวเสริม “วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยแรกๆ ที่เราควรให้ความสำคัญ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาย่อยของบริษัท”

นอกจากนี้ นายจางได้เน้นความสำคัญของการสร้างวัฒธรรมองค์กรใน Freshippo โดยได้อธิบายเกี่ยวกับค่านิยมที่จะกำหนดทิศทางของวัฒนธรรมองค์กรเหล่านั้น ซึ่งได้แก่

ลูกค้าต้องมาก่อน (Customer First)

ปัจจัยที่จะทำให้ Freshshippo หรือ ภาพรวมธุรกิจอาลีบาบาเติบโตช้าลง เป็นเพราะบริษัทมองข้ามความสำคัญของกลุ่มลูกค้าดังนั้น Customer First เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังอยู่ในความคิดของผู้จัดการโดยอัตโนมัติ แล้วทัศนคติแบบนี้จะถูกนำไปใช้กับทั้งองค์กร ผลักดันให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าแถวหน้าของธุรกิจ Freshippo หรือกลุ่มลูกค้าที่ร้านค้านั่นเอง                          “ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อปลูกฝังแนวคิด ‘Customer First’ เพื่อเป็นพื้นฐานของวัฒธรรมองค์กรของเรา” นายจางชี้

วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลก่อน (Culture Starts With the Individual)

“ก่อนที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เราจะต้องดีจากภายในก่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี” นายจางเสริม

ซึ่งตรงกับหลักการของผู้บริหารระดับสูง กล่าวคือ  วัฒนธรรมองค์กรมักจะถูกกำหนดจากส่วนบนขององค์กร แล้วจึงส่งผ่านมายังพนักงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องยึดถือสัจจะในคำพูดและการกระทำของตน ถ้าอาลีบาบาเชื่อมันในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนเหล่านั้น ผู้จัดการของ Freshhippo ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกในทีม

คุณธรรมสำคัญที่ควรยึดถือ คือ “ความอ่อนน้อมถ่อมตน” ดังนั้น คำที่บ่งบอกระดับชั้นอย่าง เจ้านาย (boss) จึงไม่ควรถูกนำมาใช้ โครงสร้างองค์กรควรเป็นไปอย่างเรียบง่ายและโปร่งใส ปราศจากอภิสิทธิ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความสำคัญกับองค์กร วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานยึดถือค่านิยมเหล่านั้นคือ ผู้จัดการจะต้องไม่เรียกผู้บังคับบัญชาของตนว่า “boss” เช่นกัน

“เริ่มจากพื้นฐานของความเป็นคน ที่ทีมของตัวเอง” นายจางแนะ “การกระทำดังกล่าวจะเป็นหนทางที่เราสามารถเผยแพร่ค่านิยมไปทุกระดับชั้นในองค์กร”

ปฏิบัติกับคนให้เหมือนคน (Treat People Like People)

จำไว้ว่า คนไม่ใช่วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ผู้บริหารควรสร้างโอกาสให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะและก้าวหน้าทางอาชีพ การลงทุนรูปแบบนี้ส่งผลบวกต่อองค์กรและพนักงาน ทำให้พนักงานซื่อสัตย์ต่อองค์กร แม้ในเวลาที่บริษัทอาจต้องเจอกับอุปสรรคที่ท้าทาย

นอกจากนี้ นายจางกล่าวว่า บริษัทควรจะมีระบบอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในองค์กร (Talent Development) อาทิ การฝึกอบรม สิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการอื่นๆ ที่จับต้องยากก็เป็นสิ่งจำเป็น อาทิ                        การมีจิตใจที่ดี “คนเราต้องรู้จักผ่อนปรน เพื่อแสดงถึงความเข้าใจต่อผู้อื่น” นายจางเชื่อว่า การมีจิตใจที่ดีจะทำให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นและทำให้มีทีมที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

นายจางได้เผยแพร่ค่านิยมเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

  • ความมีใจรัก (passion) สามารถส่งต่อกันได้ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น คือ หาแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจของตนให้เจอ
  • ยิ่งอยู่ในระดับสูงแค่ไหน ยิ่งต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็น
  • ในฐานะผู้นำ ต้องรู้จักทำทุกอย่างด้วยตัวเอง รับผิดชอบมากขึ้น และเชื่อมั่นในตัวเองว่าได้เลือกได้สิ่งที่ถูก

 

ซูเปอร์มาร์เก็ต นิวรีเทล เหอหม่า แดเนียล จาง