อะไรคือวัน อาลี เดย์

 

ความเป็นมาของวัน อาลี เดย์ หนึ่งในวันแห่งการเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของอาลีบาบา

วันสำคัญ อาลีบาบา อาลีเดย์ เฉลิมฉลอง