มูลนิธิแจ็ค หม่า เผยแพร่คู่มือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

มูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ประกาศตีพิมพ์และเผยแพร่คู่มือความรู้และแนวทางในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 จากโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง

คู่มือนี้เขียนโดยแพทย์และพยาบาลซึ่งอยู่ในแนวหน้าของการรักษาโรคไวรัสนี้ มีทั้งหมด 28 บท เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ที่ครบถ้วนแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งกำลังรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วโลกในการต่อสู้กับไวรัสดังกล่าว จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2563 (ตามเวลาประเทศจีน) มีผู้เข้าไปอ่านคู่มือนี้แล้วถึง 780,000 คน จาก 219 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

บุคลากรของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและมีผลสำเร็จที่แข็งแกร่งในการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งนี้ โดยตลอดการทำงานต่อเนื่องมากกว่า 50 วัน ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับผู้ป่วย Covid-19 เข้ารักษามากกว่า 100 ราย โดยทำสถิติไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ไม่มีการวินิจฉัยผิดพลาด และไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว

คณะผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง

คู่มือนี้มีเนื้อหาที่อธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด นับตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการรักษาผู้ติดเชื้อ Covid-19 นอกจากนี้ยังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เช่น การมุ่งรักษาภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เนิ่นๆ และการนำเทคโนโลยีแบบสหวิทยาการมาใช้ ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการด้านทางเดินหายใจ และแม้แต่การเปลี่ยนถ่ายปอด 2 ข้างได้สำเร็จ

หน้าปกคู่มือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ศาสตราจารย์ ถิงโป เหลียง ประธานโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาขาที่หนึ่ง และหัวหน้าบรรณาธิการของคู่มือ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯ ต้องการให้คู่มือนี้เป็น “ตัวสนับสนุนการตัดสินใจทางคลีนิกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม มีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในจีน มีจำนวนน้อยกว่าผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรก ทำให้องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กล่าวว่า ประสบการณ์ในการต่อสู้ไวรัสโคโรน่าของจีนซึ่งเป็นประเทศแรกๆ เป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้

แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า “ในสถานการณ์ที่เชื้อกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เราหวังว่าประสบการณ์และความรู้ในคู่มือ จะช่วยติดอาวุธให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ที่กำลังเกิดการระบาดของโรค ได้เรียนรู้แนวทางจากผู้ที่เคยผ่านวิกฤตมาก่อน โดยไม่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์”

เนื้อหาในคู่มือได้รับการปรับให้ใช้ได้กับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นอกประเทศจีน คู่มือฉบับแปลภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ covid-19.alibabacloud.com

 

Covid-19 มูลนิธิอาลีบาบา มูลนิธิแจ็ค หม่า แจ็ค หม่า ไวรัสโคโรน่า