พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมของอาลีบาบา

 

ปี 2562 ถือเป็นโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งอาลีบาบา กรุ๊ป หลังจาก 20 ปีของการพัฒนา บริษัทเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่รวมเอาทั้งอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) สมาร์ทลอจิสติกส์ คลาวด์ คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้า ปัจจุบันอาลีบาบายึดมั่นในพันธกิจ

“การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก” และสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าเพื่อสังคม ร้านค้าและผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ถือหุ้น วิดีโอด้านบน ผู้บริหารของอาลีบาบาอธิบายว่าอะไรคือแรงผลักดันให้อาลีบาบาเติบโตแม้บริษัทก่อตั้งมาได้ 20 ปี พร้อมอธิบายแผนพัฒนาในอนาคต

พันธกิจ อาลีบาบา อาลีบาบาคลาวด์ อีคอมเมิร์ซ เศรษกิจดิจิทัล โมเดลธุรกิจบริษัท