43 ผู้ประกอบการไทย จบหลักสูตร Netpreneur รุ่นบุกเบิกของอาลีบาบา

First batch of Thai Netpreneurs toured Alibaba’s corporate campus in Hangzhou

Netpreneur รุ่นแรกจากประเทศไทยระหว่างการฝึกอบรมที่อาลีบาบาแคมปัส ณ เมืองหังโจว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลของอาลีบาบาจากสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปยังดิจิทัลอีโคซิสเท็มเต็มรูปแบบ

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป ประกาศการจบหลักสูตรอบรม Netpreneur ประเทศไทยของผู้ประกอบการจำนวน 43  ราย ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ-ดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ Gobi Partners

หลักสูตรอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัลให้สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำประโยชน์จากวิธีการบริหารธุรกิจที่หลากหลายของอาลีบาบามาผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย

มีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 43  รายที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจค้าปลีก บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Enabling Services) อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ฟินเทค ท่องเที่ยว ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมที่พร้อมจะปรับตัวไปสู่ดิจิทัลและกลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ

นายไบรอัน เอ หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านโครงการระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า “เราต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทยเข้าสู่โครงการ Netpreneur ของอาลีบาบา เรารู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสามารถเหล่านี้ การจบหลักสูตรเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราหวังว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้และกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนทางดิจิทัล สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการรายอื่นให้พัฒนาธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล”

“เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้โครงการ Netpreneur และเติมเต็มแนวคิดแบบดิจิทัลแก่กลุ่มผู้ประกอบการ การเรียนรู้อันเป็นประโยชน์จากอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา ผนวกกับโอกาสที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลชัดเจนยิ่งขึ้น depa ตั้งใจที่จะร่วมกับ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล และพันธมิตรจากหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้เข้าร่วมหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายด้านดิจิทัลที่ได้ตั้งไว้”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าว เป้าหมายของ NIA คือการสนับสนุนและพัฒนาระบบนวัตรรมของประเทศไทย เรามีหน้าที่เป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของชาติ NIA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรอบรม Netpreneur หลักสูตรดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนการคิดของกลุ่มผู้ประกอบการ การสร้างความเข้าใจในดิจิทัลอีโคซิสเท็มของอาลีบาบาจะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น เราหวังว่าเมื่อกลับไปยังประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและ SMEs ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับการนำมิติของดิจิทัลไปช่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวเสริม

เป้าหมายของหลักสูตรอบรม Netpreneur ของอาลีบาบา สอดคล้องกับพันธกิจของ Gobi Partners ด้านการสนับสนุนแต่ละบุคคลในการทำตามความฝันและสร้างสังคมที่ดีกว่า เราพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการรูปแบบนี้ในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ” แชนน่อน กัลยาณมิตร Venture Partner จาก Gobi Partners กล่าว

A lecture on livestreaming as part in China’s digital ecosystem

ผู้ร่วมหลักสูตรเข้าฟังการอบรมเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเข้มข้น 10 วัน เกี่ยวกับดิจิทัลอีโคซิสเท็มของจีน

หลักสูตรเข้มข้น 10 วัน ในอีโคซิสเท็ม ของอาลีบาบา

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม Netpreneur ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาลีบาบาที่พัฒนาจากบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กมาเป็นดิจิทัลอีโคซิสเท็มเต็มรูปแบบ ที่สนับสนุนเครือข่าย SMEs และผู้บริโภคจากทั่วโลก รวมไปถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ insight มาวางกลยุทธ์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของอาลีบาบาและกลุ่มธุรกิจหลักและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนจากการร่วมพูดคุยกับผู้บริหารอาลีบาบาและพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา

นอกจากนี้ Netpreneur ได้เยี่ยมชมร้านค้าอีคอมเมิร์ซ บริษัทไลฟ์สตรีม หมู่บ้านอีคอมเมิร์ซ และเฟรชชิปโป ธุรกิจนิวรีเทล ซูเปอร์มาร์เก็ต ของอาลีบาบา ทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจ สังคมและชุมชนในชนบทพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดจากการมีดิจิทัลอีโคซิสเท็มที่พัฒนาเต็มรูปแบบตัวแทนจากอาลีบาบาได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาอย่าง depa NIA และ Gobi Partners ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลอีโคซิสเท็มในประเทศไทยและวิธีการสนับสนุนจากแต่ละองค์กรในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แรงบันดาลใจที่ Netpreneurs ได้รับ

“การเรียนรู้สำคัญที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับคือการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า พนักงานและพาร์ทเนอร์หากปราศจากความไว้วางใจ เราจะไม่สามารถสร้างอีโคซิสเท็มได้อย่างที่อาลีบาบาทำ ที่สำคัญหลักสูตรเปิดโอกาสให้บริษัทไทยจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและหาทางแก้ไขร่วมกัน”  พิชย วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพาร์ทเนอร์ชิพ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการในรูปแบบ Software-­as-­a-­Service (SaaS) สำหรับธุรกิจดิจิทัล กล่าว

หลังจากเข้าร่วมหลักสูตร ทำให้เชื่อว่ายิ่งผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ประสบความสำเร็จ ยิ่งต้องคืนกลับสู่สังคมมากขึ้นเราควรช่วยเหลือชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อีกมาก” ข้าวโพด ธรรมพัฒนาภรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฮอนกฮูก คอมเมิร์ซ จำกัด ผู้ให้บริการ one-stop service solution เพื่อการขยายธุรกิจโดยการขายบนแพลตฟอร์มลาซมอลล์ของลาซาด้า กล่าวเสริม

43 Thai entrepreneurs graduated from the inaugural edition

ผู้ประกอบการไทย จำนวน 43 คน จบการฝึกอบรม Netpreneur ประเทศไทยโดยอาลีบาบา

เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมรุ่นที่ 2

หลักสูตรอบรม Netpreneur ของอาลีบาบาเป็นโครงการล่าสุดที่ริเริ่มโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้ประกอบการที่มีความสามารถในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 อาลีบาบา บิซิเนส สคูล ร่วมกับหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรอบรม โดยมีเป้าหมายไปที่ภาคส่วนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจดิจัทัล หลักสูตรอบรมได้แก่ New Economy Workshop สำหรับผู้กำหนดนโยบาย หลักสูตรอบรม eFounders สำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้าง            ดิจิทัลอีโคซิสเท็ม (eFounders Fellowship program) เครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ (Global eCommerce Talent – GET) การฟังบรรยายต่อเนื่องภายใต้หลักสูตร Alibaba Global Course (AGC) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อนักธุรกิจไทย หลักสูตรอบรม Netpreneur รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 เปิดรับสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและเกณฑ์การรับสมัคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html

Netpreneur ช้อปปิ้งออนไลน์ หลักสูตรผู้ประกอบการSME อาลีบาบา อาลีบาบา บิซิเนส สคูล อีคอมเมิร์ซ โมเดลธุรกิจบริษัท โลกดิจิทัล