อาลีบาบา เปิดตัวโครงการอบรม Netpreneur หลักสูตรใหม่ ปูทางผู้ประกอบการไทยสู่โอกาสอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

Alibaba Global Initiatives (AGI) หน่วยงานฝึกอบรมระดับมืออาชีพของ อาลีบาบา กรุ๊ป จะเปิดตัวโครงการ Alibaba Netpreneur Training หลักสูตรใหม่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยโครงการนี้จะใช้เวลาทั้งหมดสี่สัปดาห์ และสอนในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขยายธุรกิจของตนภายในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

โครงการ Alibaba Netpreneur Training หลักสูตรใหม่นี้ เป็นความตั้งใจของ AGI ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้จริงในการยกระดับธุรกิจในโลกเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดตัวโครงการเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา AGI ได้ฝึกอบรมผู้ประกอบการในประเทศไทยไปแล้วทั้งสิ้น 140 ราย

สำหรับหลักสูตรในปีนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าออนไลน์หลังการระบาดของโควิด-19 มากขึ้น เช่น การค้าข้ามพรมแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เติบโตขึ้นไปสู่ระดับอีคอมเมิร์ซ และความต้องการของธุรกิจในการนำร่องสู่ภาพรวมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

“การที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดนั้น ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับผู้ประกอบการอีกต่อไป เพราะฉะนั้น ขั้นตอนต่อไปคือ เราจะเปลี่ยนความก้าวหน้าทางดิจิทัลให้เป็นข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดของธุรกิจในอนาคตได้อย่างไร โดยเราหวังว่า โครงการ Alibaba Netpreneur Training ที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลในระยะยาวและมีความชำนาญมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในด้านอีคอมเมิร์ซให้พวกเขาได้มากขึ้นอีกด้วย” แดน หลิว ที่ปรึกษาอาวุโสของ Alibaba Global Initiatives กล่าว

“การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกในทุกมิติ ซึ่งกระตุ้นให้ทุกคนปรับตัวและปรับใช้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องอัปเดตความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กลายมาเป็นความรู้พื้นฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น โครงการ Alibaba Netpreneur Training จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการจัดการนโยบายและแผนในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย กล่าว

โครงการ Alibaba Netpreneur Training จะสอนทางออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ จากผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองของอาลีบาบา รวมไปถึงผู้นำทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทำให้ธุรกิจดิจิทัลของพวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

  • เศรษฐกิจดิจิทัลในจีน รวมไปถึงแนวโน้มและแนวทางล่าสุดที่ปูทางสู่การพัฒนาของเศรษฐกิจในจีน
  • เส้นทางของธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัล
  • วิวัฒนาการของธุรกิจของอาลีบาบา และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยให้อีโคซิสเท็มของบริษัทเติบโต
  • โครงสร้างและแนวทางในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความล้ำสมัยในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

นอกจากนี้ AGI และ Lazada ยังร่วมมือกันสร้างเซสชั่นที่เจาะลึกเกี่ยวกับประเทศไทยไว้ในโครงการนี้ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมของการค้าดิจิทัลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจองค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมที่เรียนจบทุกหลักสูตรจะได้รับ e-certificate และสามารถเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของผู้ประกอบการที่ผ่านหลักสูตรจาก AGI ได้อีกด้วย ซึ่งคอมมูนิตี้นี้เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการหลากหลายแขนงที่มีแนวคิดที่กระตือรือร้นและประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กัน อีกทั้งยังถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และการเรียนรู้ที่เหนือไปอีกขั้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมที่มีทักษะโดดเด่นจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา เมืองหางโจว ประเทศจีน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตรออนไลน์ให้ครบถ้วน

โครงการนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 กรกฎาคมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การสมัคร รายละเอียดทั้งหมดของโครงการ และวิธีการลงทะเบียน สามารถเข้าชมได้ที่ https://agi.alibaba.com/th_alibaba_netpreneur_training

โครงการ Alibaba Netpreneur Training เป็นโครงการล่าสุดของอาลีบาบาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ของอาลีบาบาที่ช่วยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสนับสนุนให้ทุกคนประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ได้แก่ การฝึกอบรมการค้าดิจิทัลที่ดำเนินการโดย Alibaba Global Digital Talent Network รวมไปถึงโครงการ Alibaba Cloud’s Academic Empowerment สำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัย

Alibaba Global Initiatives Alibaba Netpreneur Training depa Netpreneur