ย้อนดู ความร่วมมือลาซาด้า-APEC 2022 ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมผ่านอีคอมเมิร์ซ

  • อีคอมเมิร์ซยังคงเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  • ความร่วมมือจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งและเพิ่มการมีร่วมของทุกฝ่าย

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารลาซาด้า นำโดย เจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า กรุ๊ป (ที่ 6 จากซ้าย) ได้เปิดตัวขบวนรถ APEC 2022 Thailand จากลาซาด้า ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

จบลงไปอย่างงดงามแล้ว กับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2022  ซึ่งลาซาด้า ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ได้ร่วมสานพลังขับเคลื่อนการประชุมเอเปค 2022 ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และโครงการต่างๆ ของลาซาด้า ที่มุ่งขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ลาซาด้าได้ทำงานร่วมกับเอเปค และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการสร้างความตระหนักรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญและคุณค่าต่างๆ จากการประชุม ความร่วมมือครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาซาด้าในการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งภายในภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงอีคอมเมิร์ซมากกว่า 400 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 25681

เจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “โลกของเรากำลังก้าวไปสู่ดิจิทัลและเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นความร่วมมือจากอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาลาซาด้าได้ทำงานร่วมกับทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิด ใน 6 ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มทางดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงลาซาด้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยี การชำระเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ขายและผู้บริโภคในแต่ละประเทศ เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเราจะช่วยขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อร่วมส่งเสริมโครงการต่างๆ ของเอเปค 2022”

คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญที่สุด2 โดยมีสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) มากถึง 97% และมีการจ้างงานประชากรวัยทำงานกว่า 67% ดังนั้น MSMEs จึงไม่เพียงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจ MSMEs จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจในอีโคซิสเต็มในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ แนวคิดหลักของการประชุมเอเปค 2022 “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” นั้นยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลาซาด้าในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคผ่านอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีด้วย

เปิดกว้างให้ทุกโอกาส

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และอีคอมเมิร์ซก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของธุรกิจมากมายทั่วทั้งภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน และปัจจัยลบต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หรือภาวะเงินเฟ้อ ลาซาด้ายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลและสร้างการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การชำระเงิน และโลจิสติกส์

ลาซาด้าช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ MSMEs ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัลและโครงการบ่มเพาะต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจออนไลน์ที่ยั่งยืน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ Lazada University กว่า 800,000 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง ลาซาด้าเชื่อว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งเป็นเทรนด์ในทุกตลาดและอุตสาหกรรมทั่วโลก จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจเพื่อสังคมในภูมิภาคได้

เชื่อมโยงทุกมิติ

ลาซาด้า โลจิสติกส์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ MSMEs ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ผ่านแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่ออนาคต พร้อมมอบบริการที่สะดวกสบาย ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การรับสินค้าจากผู้ขาย การจัดเก็บ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง และการส่งพัสดุคืน เครือข่ายโลจิสติกส์ของลาซาด้าได้เข้ามาพลิกโฉมภูมิทัศน์ของอีคอมเมิร์ซ เพื่อส่งเสริมผู้ขายในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการจัดส่งได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ลาซาด้ายังเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครือข่ายโลจิสติกส์ในภูมิภาคที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเป็นของตนเอง และยังรวมถึงคลังสินค้า ศูนย์คัดแยก สินค้าและฮับ ซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีของลาซาด้า พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรด้านโลจิสติกส์อื่นๆ โดยพัสดุมากกว่า 80% ที่รับจากผู้ขายเป็นพัสดุที่ลาซาด้าบริหารจัดการด้วยระบบของตนเอง ทำให้บริษัทสามารถรองรับพัสดุในภูมิภาคนี้ได้มากกว่า 5 ล้านชิ้นต่อวัน และยังลดค่าใช้จ่ายผันแปรต่อการส่งพัสดุ 1 ชิ้นได้เกือบ 30%

สร้างสมดุลในทุกด้าน

ลาซาด้ามุ่งเน้นการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ลาซาด้าไม่เพียงเชื่อในการลงทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้ขายอีกด้วย ลาซาด้าได้ช่วยให้ผู้ประกอบการหลายหมื่นรายสร้างธุรกิจของตนเองผ่านอีคอมเมิร์ซ และสร้างโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวกัน

ลาซาด้ายังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ขายที่เป็นผู้หญิง รวมถึงส่งเสริมการรับผู้หญิงเข้าทำงาน และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยพนักงานของลาซาด้า 43% เป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ที่ 32%4

สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการสร้างการเติบโตในระยะยาว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง เพื่อความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค วางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการค้าดิจิทัลที่เหนือชั้น รวมถึงผลักดันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระยะยาว

 

ขบวนรถ APEC 2022 Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย จากลาซาด้า

ขบวนรถมอเตอร์ไซด์ APEC 2022 Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย จากลาซาด้า

1 Transforming Southeast Asia: From Discovery to Delivery: พลิกโฉมการช้อปปิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการค้นหาสู่การจัดส่ง

2 Google, Temasek and Bain e-Conomy SEA Report 2021

3 Challenges, Responses, and Transformation of MSMEs in the Post-Pandemic Era

4 Boston Consulting Group, Boosting Women in Technology in Southeast Asia (2020)

Apec JAMES DONG Lazada MSMEs ลาซาด้า เจมส์ ตง