อาลีบาบา เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur ประเทศไทย รุ่นที่ 2

ผู้ประกอบการไทย ที่เข้าร่วมหลักสูตร Netpreneur รุ่นแรกของอาลีบาบา ณ สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา เมืองหังโจว

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล (Alibaba Business School) สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป เปิดหลักสูตรฝึกอบรม Alibaba Netpreneur Training (ANT) สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเอสเอ็มอีในไทยที่กำลังเติบโต

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ ทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติอย่าง Gobi Partners  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563

หลักสูตร Netpreneur สำหรับประเทศไทย เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมจำนวน 43 รายเข้าร่วมอบรม โดยหลายรายได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้เชิงลึกที่ได้รับไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับธุรกิจอื่นๆ ในวงกว้างผ่านการไลฟ์สตรีมไปยังลูกค้าและผู้ติดตามในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เอสเอ็มอีไทยเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ดิจิทัล และกล้าที่จะขยายเข้าไปยังตลาดจีนผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสอนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ขายที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล

หลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรอบรมเชิงลึก 10 วัน ที่ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อเห็นถึงเส้นทางของอาลีบาบาซึ่งเกิดขึ้นจากสตาร์ทอัพเล็กๆ จนกลายเป็นดิจิทัลอีโคซิสเต็มที่ให้บริการเอสเอ็มอีและลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งเรียนรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า กลยุทธ์ และวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและธุรกิจที่มุ่งมั่นและเปิดกว้าง รวมทั้งมีแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจดิจิทัล มาเป็นส่วนหนึ่งของ Netpreneur รุ่นที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น เกณฑ์การสมัคร เข้าชมได้ที่ https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html

Netpreneur Netpreneurรุ่น2 หลักสูตรผู้ประกอบการSME อาลีบาบา อาลีบาบา บิซิเนส สคูล