อาลีบาบา เปลี่ยนชื่อโครงการเครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งเปิดตัวสถาบันการศึกษาพันธมิตรรายใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาลีบาบา บิซเนส สคูล ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในงานลงนามความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของทั้งสองฝ่ายนำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (ที่ 2 ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนเรนทร์ ทองกวาว (ที่ 2 ขวา) จากซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านช่องทางในประเทศไทยของอาลีบาบา บิซเนส สคูล โดยมี ร.ศ. ด.ร. เพ็ญศรี เจริญวาณิชย์ (ซ้ายสุด) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยาน

อาลีบาบา บิซเนส สคูล ต้อนรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของโครงการเครือข่ายบุคลากรด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Alibaba Global Digital Talent (GDT) Network หรือโครงการเครือข่ายบุคลากรดิจิทัลระดับโลกของอาลีบาบา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อจัดการฝึกอบรมให้กับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีพื้นฐานด้านดิจิทัลแตกต่างกัน นับตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

ทั้งนี้ “Alibaba Global Digital Talent Network” เป็นชื่อใหม่ของโครงการที่เดิมใช้ชื่อว่า “Alibaba Global E-commerce Talent (GET) Network” โดยเริ่มใช้ชื่อใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้สะท้อนขอบเขตการทำงานของโครงการที่กว้างขึ้นในการส่งเสริมเยาวชนในยุคดิจิทัล นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้โครงการยังเพิ่มประเทศเม็กซิโกและฟิลิปปินส์เข้ามาในเครือข่ายด้วยเช่นกัน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จะเป็นคณะที่ดูแลรับผิดชอบการวางแผนและจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่าย GDT ของอาลีบาบา นอกจากนี้ทางคณะกำลังพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่า “ผู้ประกอบการดิจิทัล” ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ร.ศ. ด.ร. เพ็ญศรี เจริญวาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการปรับการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการสร้างบุคลากรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ เราเชื่อว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนานี้ การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Global Digital Talent (GDT) Network ของอาลีบาบา ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการก้าวเดินตามวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้”

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ปัจจุบันเครือข่าย GDT ของอาลีบาบายังทำงานร่วมกับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยสถาบันการศึกษาพันธมิตรในเครือข่ายจะได้รับวัสดุการสอนที่นำมาจากกรณีศึกษาจริง รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพันธมิตรยังสามารถส่งอาจารย์เข้ามาฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล

Alibaba Global Digital Talent Network (ชื่อเดิม “Alibaba Global E-commerce Talent (GET) Network”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นจากโครงการ GET เดิม ปัจจุบันได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาพันธมิตร 80 แห่ง และฝึกอบรมอาจารย์ไปแล้วมากกว่า 300 คน รวมถึงนิสิตนักศึกษาและผู้เรียนแล้วมากกว่า 13,000 คน ในประเทศเม็กซิโก มองโกเลีย มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวันดา เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน โดยในจำนวนนี้เป็นเยาวชนไทยหลายพันคน

GDT GET บุคลากรดิจิทัลระดับโลก บุคลากรอีคอมเมิร์ซระดับโลก ฝีกอบรม อาลีบาบา บิซเนส สคูล