อาลีบาบา กรุ๊ป รายงานผลประกอบการสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 (ไตรมาส 3)

Alibaba Headquarters in Hangzhou, China

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัดรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562อาลีบาบา กรุ๊ป เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดพันธกิจของบริษัท คือในการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เป็นเวลา 102 ปี” แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “ธุรกิจดิจิทัลของเรามีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจที่จะให้บริการผู้บริโภคกว่า 1 พันล้านราย ต่อปีและช่วยให้ผู้ค้าของเรามียอดขายออนไลน์ (GMV) มากกว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 42.87 ล้านบาท) ภายในปี 2567 เราจะลงทุนด้านประสบการณ์ของผู้ใช้และนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าที่ดีแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการหลายล้านราย ที่กำลังปรับตัวไปสู่ดิจิทัลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้”

“เรามีการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้ ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 กำไรสุทธิปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปีก่อน” แม็กกี วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “ด้วยจำนวนผู้บริโภคที่คงที่ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของอาลีบาบา บริษัทจึงมีรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่สามารถนำมาลงทุนในระยะยาว”

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

  • รายได้รวม (Revenue) อยู่ที่ 119,017 ล้านหยวน หรือ16,651 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 502,88 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • จำนวนผู้บริโภคประจำต่อปี (Annual active consumers) ในตลาดค้าปลีกของจีนสูงถึง 693 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19 ล้านคน ในรอบ 12 เดือนที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562
  • จำนวนผู้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile MAUs) ในการเข้าถึงตลาดค้าปลีกของประเทศจีนสูงถึง 785 ล้านคน ในเดือนกันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 30 ล้านคน จากเดือนมิถุนายน 2562
  • กำไรจากการดำเนินการ (Income from operations) อยู่ที่ 20,364 ล้านหยวน หรือ 2,849 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 86,72 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรสุทธิปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ตามหลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 37,101 ล้านหยวน หรือ 5,191 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 156,581.32 ล้านบาท)
  • กำไรก่อนการปรับปรุง (Adjusted EBITA for core commerce) อยู่ที่ 38,574 ล้านหยวน หรือ5,397 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 162,46 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า กำไรก่อนการปรับปรุงของธุรกิจ Marketplace-based ภายใต้ธุรกิจการค้าหลักของอาลีบาบา (Market place-based core commerce adjusted EBITA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP measurement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อยู่ที่ 45,610 ล้านหยวน หรือ 6,381ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 192,578.58 ล้านบาท)
  • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (Net income attributed to ordinary shareholders) อยู่ที่ 72,540 ล้านหยวน หรือ10,149 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 306,296.82 ล้านบาท) กำไรสุทธิ (Net income) เท่ากับ 70,748 ล้านหยวน หรือ 9,898 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ298,721.64 ล้านบาท) ซึ่งรวมเอากำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากเงินลงทุนจากแอนท์ ไฟแนนเชียล ร้อยละ 33 ไม่รวมกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว มีมูลค่า 69,200 ล้านหยวน หรือ 9,700 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 292,590.80 ล้านบาท) และรายได้อื่นบางประการ กำไรสิทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP net income) คิดเป็น 32,750 ล้านหยวน หรือ 4,582 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 138,211.45 ล้านบาท)   เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนต่างกำไรสุทธิและกำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (Non-GAAP net income) ถูกรวมไว้ในการรายงานผลประกอบการของไตรมาสนี้
  • กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสำหรัฐ (Diluted earnings per ADS) เท่ากับ 27.51 หยวน หรือ 3.85 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 116.13 บาท) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐเท่ากับ (Non-GAAP diluted earnings per ADS) เท่ากับ 13.10 หยวน หรือ 1.83 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 55.20 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (Net cash provided by operating activities) อยู่ที่ 47,326 ล้านหยวน หรือ 6,621 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 199,715.84 ล้านบาท) ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (Non-GAAP free cash flow) อยู่ที่ 30,488 ล้านหยวน หรือ 4,265 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 128,649.46 ล้านบาท)

มูลค่าสูงที่สุดในโลก อาลีบาบา อีคอมเมิร์ซ เฉลิมฉลอง เถาเป่า เศรษกิจดิจิทัล แดเนียล จาง