อังค์ถัด และ อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เปิดเครือข่ายต้อนรับผู้ประกอบการไทย ที่สำเร็จการศึกษา eFounders Fellowship Program รุ่นล่าสุด

eFounders-Class-8-Graduates

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก eFounders Fellowship รุ่นที่ 8 ที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย

ตัวแทนผู้ประกอบการไทย 8 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรม จบการศึกษาหลักสูตร eFounders Fellowship Program ที่จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 8 ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน พร้อมเข้าร่วมเครือข่าย eFounder Fellowship ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านดิจิทัล 242 ราย จากทั้งแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

eFounders Fellowship เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างอังค์ถัดและอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถใช้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในการสรรค์สร้างและพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความทั่วถึงและยั่งยืน โดยคัดเลือกตัวแทน 38 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมาร์ ซึ่งธุรกิจของพวกเขามีการจ้างงานรวมถึง 3,000 ราย และมีผู้ใช้สินค้าและบริการรวมกว่า 6 ล้านราย

สร้างแชมเปี้ยนของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทั่วถึงและยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายของผู้จบหลักสูตรนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองต่อคำมั่นสัญญาที่ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจขนาดเล็กของอังค์ถัด ในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ โดยการสร้างแชมเปี้ยนที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืน ผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลภายใน 5 ปี

ตลอดระยะเวลา 10 วันของโปรแกรม ตัวแทนผู้ประกอบการชาวไทยได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึก ฟังการบรรยาย ทัศนศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของประเทศจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษมานี้ ร่วมกับผู้ประกอบการอื่น ๆ จากเอเชีย การเข้าถึงข้อมูลของอาลีบาบาอีโคซิสเท็มก่อให้เกิดความเข้าใจต่อบทบาทของอาลีบาบาในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศด้วย

พงศกร โพธิบัณฑิต ผู้ร่วมก่อตั้ง MeZ แพลตฟอร์มตลาดผลไม้ออนไลน์กล่าวว่าการเข้าร่วมหลักสูตร eFounders นับเป็นหนึ่งในประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต “โครงการนี้สร้างเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟอย่างแท้จริง โดยผสานการบรรยายเข้ากับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน การพูดคุยกับผู้บริหารอาลีบาบา รวมไปถึงการเยี่ยมชมเมืองดิจิทัลและนิวรีเทล ไม่เพียงแต่ทำให้เป็นผู้ประกอบการที่เก่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย แรงบันดาลใจจากสิ่งที่อาลีบาบากระทำ ทำให้ผมตระหนักถึงผลกระทบขององค์กรธุรกิจในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้บริโภค ด้วยการยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่เน้นผลประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ การมีโอกาสได้เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพอีก 37 รายในชั้นเรียน ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในครั้งนี้ของผม”

Visit-to-Taobao-Village

ผู้เข้าร่วมอบรมใน eFounders Fellowship คลาสที่ 8 เยี่ยมชมหมู่บ้านอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงในจีน

โปรแกรมนี้ปิดท้ายด้วยการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้คิดและแชร์แผนงานในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้กับโมเดลธุรกิจ ทุกสามเดือน ทั้งอังค์ถัดและอาลีบาบา ร่วมด้วยเครือข่ายผู้ประกอบการที่จบการศึกษาไปก่อนแล้วจะประสานกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดดิจิทัลอีโคซิสเท็มที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและยั่งยืนทั่วโลก

ทูต eFounders ของประเทศไทย

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาและผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนชาว eFounders ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร eFounders ก่อนหน้านี้ไปแล้ว 2 ราย ประกอบด้วยธีระชาติ          ก่อตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร StockRadars แพลตฟอร์มวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้นและธนกฤษณ์  เสริมสุขสัน ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านอาหารและเครื่องดื่ม Kulina และบริษัทเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพ Edaf ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง eFounders Ambassador ของประเทศไทย ระหว่างหนึ่งปีในตำแหน่งนี้ ทั้งสองจะมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของชุมชน eFounders ในไทย และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

“ปัจจุบันจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของโลกรายหนึ่ง การได้เรียนรู้จากผู้นำอย่างอาลีบานับเป็สิ่งน่าตื่นเต้น หน้าที่ของผมคือเป็นสะพานเชื่อม นำความรู้จากอาลีบาบามาสู่ผู้ประกอบการไทย อาลีบาบาเป็นกลไกสำคัญในการ ผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของจีน เราควรเรียนรู้ ถอดบทเรียน แล้วนำสิ่งที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วทั่วโลก ถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับ ปรับตัวและก้าวให้ทัน ประเทศไทยจะเสียโอกาส”  ธีระชาติ ก่อตระกูล จาก StockRadars กล่าว “ผู้ประกอบการไทยล้วนมีความสามารถและแข็งแกร่งอยู่แล้วระดับหนึ่ง แต่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน eFounders Fellowship เป็นเสมือนการเปิดโลกทัศน์ การที่เราได้เข้าไปอยู่ในเครือข่ายผู้ประกอบการในเอเชีย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกรณีศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปได้ไกลขึ้น และสามารถเลือกสรรสิ่งที่เหมาะสมมาใช้เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

Max-and-Casper

อดีตผู้ร่วมโครงการ และทูตอีฟาวเดอร์ แอมบาสซาเดอร์ของไทย ธีระชาติ ก่อตระกูลและธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eFounders Fellowship Programme สามารถศึกษาได้ที่  https://agi.alibaba.com/efounders-fellowship และ http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615

AlibabainThailand Digitaltransformation eFounders eFoundersAmbassador หลักสูตรผู้ประกอบการSME