ลาซาด้าเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้ ลาซาด้าร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ตามเป้าหมายที่จะลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบทในประเทศไทย โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรให้กลายเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้า

ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้บริโภคจำนวน 4-5 ล้านคนต่อวัน ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยได้ไปขายผ่านช่องทางลาซาด้า เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรได้ขายผลผลิตแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตร และกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” กระทรวงเกษตรฯ จะให้ความรู้เกษตรกรท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในระยะแรกของโครงการ มีการจัดสัมมนาแก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการท้องถิ่นและข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลาซาด้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการฝึกอบรบอย่างเคร่งครัดแก่เกษตรกร โดยเริ่มจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ อาทิ วิธีการตั้งร้านค้าออนไลน์และการบริหารด้านโลจิสติกส์ ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงเกี่ยวกับการขายอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องการถ่ายภาพสินค้า การสร้างคอนเทนต์และการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม

นายแจ็ค จาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการไว้ว่า “เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออันทรงเกียรติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรรมเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจไทยและส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี การให้ความรู้ด้าน          อีคอมเมิร์ซและทักษะที่จำเป็นแก่เกษตรกรไทย จะสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ยกระดับธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนในชนบทเพื่อปรับปรุงโมเดลทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การใช้งานบนแพลตฟอร์มลาซาด้าจะส่งเสริมให้เกษตรกรจะมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น สามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะสร้างรายได้ดี ในระยะยาวจะลดช่องว่างทางรายได้และทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ส่งตรงจากเกษตรกรด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ในงานเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เกษตรกรเกือบ 200 รายเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยกระทรวงเกษตรฯ และลาซาด้า โดยหลังจากการฝึกอบรมเกษตรกรเหล่านั้นต้องการที่จะเริ่มสร้างร้านค้าบนลาซาด้าทันที โครงการตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนเกษตรกร 2,000 รายให้เป็นผู้ค้ามืออาชีพบนลาซาด้าในหนึ่งปีข้างหน้าและกระทรวงฯ คาดหวังให้เกษตรกรเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเข้าร่วมโครงการ

ลาซาด้า สินค้าเกษตร หลักสูตรอบรม อีคอมเมิร์ซในชนบท เกษตรกร