ผู้ประกอบการไทย ในหลักสูตร Netpreneur รุ่นที่ 2 เรียนรู้เศรษฐกิจดิจิทัลภาคทฤษฎี ผ่านช่องทางออนไลน์

 

หลักสูตร Alibaba Netpreneur สำหรับประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของอาลีบาบา บิซเนส สคูล ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของอาลีบาบา กรุ๊ป และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานลงทุนด้านดิจิทัลนานาชาติ โกบี พาร์ทเนอร์ โดยมีผู้ประกอบการไทยและเจ้าของธุรกิจเข้าร่วมจำนวน 29 ราย สำหรับในปีนี้ การอบรมในครึ่งแรกซึ่งเป็นภาคทฤษฎีได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์และเรียนผ่านทางออนไลน์

หลักสูตร Alibaba Netpreneur มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ทั้งจากธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ได้เรียนรู้และค้นหาวิธีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมรุ่นปัจจุบันจำนวน 29 คน มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก การผลิต การจัดเลี้ยง เทคโนโลยีการเงิน โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหลักสูตร โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือการเรียนทฤษฎีทางออนไลน์ และการศึกษาดูงานแบบออฟไลน์ โดยการเรียนทฤษฎีทางออนไลน์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2563 ผ่านดิงทอล์ค ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการสื่อสารที่พัฒนาโดยอาลีบาบา ในส่วนนี้มีทั้งการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาลีบาบาในการสร้างอีโคซิสเท็มดิจิทัลของตนเอง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้แรงบันดาลใจในการนำความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

สำหรับในส่วนที่สองซึ่งเป็นการศึกษาดูงานแบบออฟไลน์ จะจัดขึ้นหลังจากนี้ที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบา ในเมืองหังโจว โดยเป็นการดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับธุรกิจที่คัดเลือกมาจากอีโคซิสเท็มของอาลีบาบา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึกและเห็นนวัตกรรมดิจิทัลด้วยตนเอง หลังจากจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้รับจากอาลีบาบา บิซเนส สคูล ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ต่อไป

หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมคือ น.ส.ภิญญาพัชญ์ วิวัฒธนาศักดิ์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พนัส อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด กล่าวว่า “หลักสูตร Alibaba Netpreneur ไม่เพียงเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้จากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างอาลีบาบาเท่านั้น แต่ยังจุดประกายให้ได้คิดและทบทวนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ หลักสูตรนี้ช่วยให้เห็นและเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าขององค์กร เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเติบโตได้ในระยะยาว”

ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน รองศาสตราจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้ง บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ กล่าวว่า “เทคโนโลยีดิจิทัลจะพัฒนาและเปลี่ยนโลกของเราให้กลายเป็นเสมือนชุมชนเดียวทั่วโลก ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรตั้งคำถามกับตนเองได้แล้วว่า เราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หรือไม่ ผมอยากขอบคุณอาลีบาบา บิซเนส สคูล และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และโกบี พาร์ทเนอร์ ที่ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาในประเทศไทย เพื่อเตรียมผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ในตลาด และทำให้ประเทศของเราสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง”

หลักสูตร Alibaba Netpreneur ปีที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการล่าสุดของอาลีบาบา บิซเนส สคูล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในประเทศไทย โดยหลักสูตรรุ่นแรกซึ่งจัดขึ้นในปี 2562 และมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 43 ราย ซึ่งปัจจุบันได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาดิจิทัลในธุรกิจของตนเองและเผยแพร่ความรู้ในสังคมไทย

Netpreneur การเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล อาลีบาบา บิซเนส สคูล เศรษฐกิจดิจิทัล