ผู้ประกอบการไทยแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม Netpreneur โดยอาลีบาบา

 

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศการจบหลักสูตรอบรม Netpreneur ประเทศไทยของผู้ประกอบการไทยจำนวน 43  ราย ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ-ดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ Gobi Partners อาลีบาบาได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่จบหลักสูตรจำนวน 4 ราย ซึ่งมาแบ่งปันบทเรียนสำคัญที่ได้จากการอบรบเป็นเวลา 10 วัน เกี่ยวกับดิจิทัล อีโคซิสเท็มของประเทศจีน รวมทั้งจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยอย่างไรในฐานะผู้ผลักดันด้านดิจิทัล

Netpreneur ช้อปปิ้งออนไลน์ หลักสูตรผู้ประกอบการSME อาลีบาบา อาลีบาบา บิซิเนส สคูล อีคอมเมิร์ซ เศรษกิจดิจิทัล โมเดลธุรกิจบริษัท