อาลีบาบา กรุ๊ป รายงานผลประกอบการ ประจำไตรมาสเดือนมิถุนายน 2564

บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก BABA, ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 9988) ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า “อาลีบาบาเริ่มต้นปีงบประมาณนี้ด้วยไตรมาสแรกที่ดี โดยในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2564 อีโคซิสเท็มทั้งหมดของอาลีบาบามีจำนวนลูกค้าประจำทั่วโลกแตะ 1,180 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 45 ล้านคนจากไตรมาสเดือนมีนาคม ในจำนวนนี้เป็นผู้บริโภคในจีน 912 ล้านคน ตลอดการดำเนินงานมามากกว่า 20 ปีอาลีบาบาได้พัฒนาธุรกิจออนไลน์ จนปัจจุบันครอบคลุมทั้งฝั่งผู้บริโภคและอุตสาหกรรม และมีกลไกมากมายที่ขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว เราเชื่อมั่นในการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวของอาลีบาบา เราจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค และช่วยให้ลูกค้าองค์กรของเราประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล”

แม็กกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า “รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างที่เราเคยประกาศไว้ในการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แล้วว่า เรากำลังนำกำไรส่วนเกินและเงินทุนมาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผู้ขาย และลงทุนในธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของเราเพื่อเจาะตลาดใหม่และให้บริการผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เรากำลังเพิ่มวงเงินให้กับโครงการซื้อหุ้นคืน (Share repurchase) จากเดิม 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท เพราะเราเชื่อมั่นว่าอาลีบาบามีศักยภาพในการสร้างการเติบโตระยะยาว เรามีเงินสดสุทธิที่แข็งแกร่ง และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เราซื้อหุ้นคืนจากใบรับฝากหุ้นที่ออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐ (ADS) แล้วราว 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐ”

ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

จากผลประกอบการประจำไตรมาส เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  • รายได้รวม อยู่ที่ 205,740 ล้านหยวน (ราว 1,053,311 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หากไม่นับการรวมธุรกิจของ Sun Art แล้ว รายได้ของบริษัทเติบโตที่ 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 187,306 ล้านหยวน (ราว 958,936 ล้านบาท)
  • จำนวนลูกค้าประจำต่อปี (Annual active consumers) ในอีโคซิสเท็มของอาลีบาบาทั่วโลกในรอบ 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ประมาณ 1,180 ล้านคน เพิ่มขึ้น 45 ล้านคนเมื่อเทียบกับตัวเลขในรอบ 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้บริโภคในจีน 912 ล้านคน[1] และ 265 ล้านคนในต่างประเทศซึ่งให้บริการโดยลาซาด้า อาลีเอ็กซเพรส Trendyol และ Daraz
  • กำไรจากการดำเนินงาน (Income from operations) อยู่ที่ 30,847 ล้านหยวน (ราว 157,925 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) และคำนวณแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 48,628 ล้านหยวน (ราว 248,957 ล้านบาท) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITA) และคำนวณแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ 41,731 ล้านหยวน (ราว 213,647 ล้านบาท) โดยสาเหตุหลักที่ทำให้การเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการลงทุนในธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ เช่น Community Marketplaces, เถาเป่า ดีลส์, Local Consumer Services และลาซาด้า รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับมาร์เก็ตเพลสค้าปลีกในจีน เช่น Idle Fish และเถาเป่า ไลฟ์ และการสนับสนุนผู้ขายของบริษัท
  • กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (Net income attributed to ordinary shareholders) อยู่ที่ 45,141 ล้านหยวน (ราว 231,104 ล้านบาท) กำไรสุทธิ (Net income) อยู่ที่ 42,835 ล้านหยวน (ราว 219,299 ล้านบาท) กำไรสุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP net income) คิดเป็น 43,441 ล้านหยวน (ราว 222,401 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลงทุนร่วมตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย (Equity method) มีการแบ่งส่วนกำไรเพิ่มขึ้น
  • กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (Diluted earnings per ADS) เท่ากับ 38 หยวน (ราว 83.86 บาท) กำไรต่อหุ้นปรับลดในตลาดหุ้นสหรัฐที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per ADS) เท่ากับ 16.60 หยวน (ราว 84.99 บาท) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกำไรปรับลดต่อหุ้นที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP diluted earnings per share) เท่ากับ 2.08 หยวน (ประมาณ 10.65 บาท) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (Net cash provided by operating activities) อยู่ที่ 33,603 ล้านหยวน (ราว 172,034 ล้านบาท) ส่วนกระแสเงินสดสุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP (Non-GAAP free cash flow) อยู่ที่ 20,683 ล้านหยวน (ประมาณ 105,889 ล้านบาท) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ 36,570 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากการจ่ายค่าปรับบางส่วนเป็นจำนวนเงิน 9,114 ล้านหยวน (ราว 46,660 ล้านบาท) จากค่าปรับทั้งหมด 18,228 ล้านหยวน ตามคำสั่งของสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีน (ค่าปรับเพื่อต่อต้านการผูกขาดตลาด) และกำไรที่ลดลงเนื่องจากบริษัทนำเงินไปลงทุนในธุรกิจหลักเชิงกลยุทธ์

การกระทบยอดตามวิธี GAAP และ non-GAAP ของตัวเลขด้านบน รวมอยู่ในท้ายรายงานผลประกอบการฉบับเต็ม โดยฉบับภาษาอังกฤษ เข้าชมได้ที่นี่

[1] รวมถึงลูกค้าประจำ 828 ล้านรายจากมาร์เก็ตเพลสค้าปลีกในจีนของบริษัท และลูกค้าประจำเพิ่มเติมจาก Local Consumer Services, Digital Media and Entertainment และเฟรชฮิปโป ในรอบ 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัล อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา แดเนียล จาง แม็กกี้ วู