อาลีบาบาแถลงแผนดำเนินงาน 5 ปี สำหรับธุรกิจผู้บริโภค

ตั้งเป้าผู้ใช้ 1 พันล้านคนและยอดขายสินค้าออนไลน์ 10 ล้าน ล้านหยวน ภายในปี 2567

Daniel Zhang, Alibaba Group Executive Chairman and CEO

แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบากรุ๊ป

อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิง จำกัด ประกาศเป้าหมายเพิ่มผู้ใช้เป็น 1 พันล้านคนต่อปี และคาดการณ์ยอดขายออนไลน์ (GMV) กว่า 10 ล้าน ล้านหยวน ในธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้บริโภคของจีน ภายในปี 2567 ธุรกิจผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับตลาดค้าปลีกของจีน สื่อดิจิทัล ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจให้บริการท้องถิ่น

แดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบากรุ๊ป พูดกับผู้ฟังกว่า 600 คน ที่งานวันนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีของอาลีบาบาว่า บริษัทยึดมั่นพันธกิจมาตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาคือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วทุกมุมโลก สนับสนุนผู้ค้าด้วยข้อมูลด้านเทคโนโลยีและระบบคลาวด์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุพันธกิจในยุคดิจิทัล

จางให้ข้อมูลฉบับใหม่เกี่ยวกับหน่วยชี้วัดทางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาลีบาบาในระยะเวลา 1 ปี ทั้งจากในประเทศจีนและทั่วโลก สิ้นสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทมีกลุ่มผู้บริโภคทั้งสิ้น 730 ล้านคน ในธุรกิจเกี่ยวกับผู้บริโภค เมื่อรวมกับผู้บริโภค 130 ล้านคน จากธุรกิจการค้าแบบไร้พรมแดนและธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก ทำให้อาลีบาบามีผู้บริโภคประมาณ 860 ล้านคนทั่วโลก

ในขณะที่อาลีเพย์ มีผู้ใช้ประมาณ 900 ล้านคนทั่วประเทศจีน ธุรกิจอาลีบาบากรุ๊ปและแอนท์ไฟแนนเชียลรวมกัน มีผู้ใช้ประมาณ 960 ล้านคนทั่วประเทศจีน

ร้อยละ 85 ของชาวจีนในพื้นที่พัฒนาแล้วเข้ามาใช้บริการตลาดค้าปลีกของอาลีบาบา ส่วนในพื้นที่ที่พัฒนาต่ำกว่าพบผู้ใช้ร้อยละ 40 ทำให้มีโอกาสอีกมากที่จะเข้าถึงผู้บริโภคและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคเหล่านั้น

แม้ว่าตัวเลขผู้บริโภครวมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จางชี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทมองเห็นความต้องการของผู้บริโภคแบบองค์รวมและให้บริการในทุกแพลตฟอร์มของอาลีบาบา

“เราสร้างและเติมเต็มความต้องการด้านการบริโภคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริโภคดิจิทัลโดยรวม บริษัทสามารถใช้การประสานงานร่วมกันระกว่างธุรกิจผู้บริโภคประเภทต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าในธุรกิจดิจิทัลของอาลีบาบา” จางเสริม

เป้าหมาย 5 ปี สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคของจีน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระดับโลกในระยะยาว เพิ่มจำนวนผู้ใช้เป็น 2,000 ล้านคน สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10 ล้านรายมีกำไร และสร้างงาน 100 ล้านงาน ภายในปี 2579

เบื้องหลังการเติบโตของอาลีบาบา คือระบบปฏิบัติการ เครื่องมือทางดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ผนวกเข้าไปในอีโคซิสเท็มทางการค้าและเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะของอาลีบาบา ซึ่งช่วยให้แบรนด์และบริษัทในเครือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น เข้าใจความต้องการและปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

“เรามองว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมาตลอด ไม่สามารถแยกจากกันได้” นายจางกล่าว “เราเชื่อมั่นในการเชื่อมต่อระหว่างการค้าและเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่แตกต่างที่อาลีบาบายึดถือ”

ดิจิทัล พันธกิจ อาลีบาบา อาลีบาบาคลาวด์ อาลีเพย์ อีคอมเมิร์ซ เศรษกิจดิจิทัล แดเนียล จาง