กว่า 20 ปี แห่งเส้นทางของอาลีบาบา ใน 3 นาที

 

จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซสู่ธุรกิจนิว รีเทล กว่า 20 ปี ที่ยิ่งใหญ่ของการเดินทางที่ยาวนานของอาลีบาบา

ทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ประวัติศาสตร์ อาลีบาบา อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี