ประธานกรรมการของอาลีบาบาส่งจดหมายถึงนักลงทุน เรื่องการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

Alibaba’s Hong Kong Public Offering

อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อจัดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น ภายใต้ชื่อ “9988”

การเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเอเชียได้ร่วมลงทุนและเติบโตไปกับดิจิทัลของอาลีบาบา นอกจากเป็นการขยายฐานการลงทุน การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในเอเชียและนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถซื้อขายได้เกือบตลอดเวลา

จดหมายฉบับนี้เขียนโดยนายแดเนียล จาง ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป ถึงนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

* * * * * * * * * *

เรียนนักลงทุนของอาลีบาบา

ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณสำหรับความสนใจและการสนับสนุนในการลงทุนกับอาลีบาบา กรุ๊ป วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในฐานะบริษัทที่มีอายุเพียง 20 ปี นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สดใสของบริษัท

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจัทัล เราอยู่ในยุคที่มีความพิเศษเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและโอกาสต่างๆ มากมาย ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ อาลีบาบาจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้บริษัทยึดมั่นต่อพันธกิจและพัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพื่อสังคม ผู้ค้า ผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ผมอยากแชร์ปรัชญา แผนการและสิ่งที่เราจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

เป็นบริษัทที่ดีที่ดำเนินกิจการเป็นเวลา 102 ปี

อาลีบาบาเป็นบริษัทที่ถูกขับเคลื่อนโดยพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรของเรามาจากความเชื่อในการเป็นคนดีและสังคมที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจดิจิทัล เราคำนึงถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท เราได้มีการปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมของเรา

พันธกิจดั้งเดิมของเรา “การทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “102 ปี” ของเราเพราะเราต้องการเป็น บริษัทที่ดี ที่ดำเนินการเป็นเวลา 102 ปี

เป้าหมายของอาลีบาบาไม่ใช่การเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือแข็งแกร่งที่สุด เราต้องการเป็นบริษัทที่มุ่งทำความดีสร้างพลังงานบวกให้แก่สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและตอบสนองความต้องการของพนักงานและผู้ถือหุ้น

ในขณะเดียวกัน เราได้ปรับปรุงค่านิยมหลัก 6 ประการของอาลีบาบา โดยแทนที่ค่านิยมดั้งเดิมด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมาย แต่ละข้อเป็นตัวแทนของเรื่องราวสำคัญของบริษัท สะท้อนค่านิยมด้านวัฒนธรรมองค์กรและการตัดสินใจต่อประเด็นที่ยากลำบาก

ค่านิยม 6 ประการได้แก่

  • ลูกค้ามาก่อน พนักงานมาเป็นอันดับสอง และผู้ถือหุ้นอันดับสาม
  • ความเชื่อใจทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย
  • การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอน
  • ผลลัพธ์ที่ดีสุดของวันนี้ คือมาตรฐานของวันพรุ่งนี้
  • ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วตอนไหน ถ้าไม่ใช่เรา แล้วจะเป็นใคร
  • ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง ทำงานให้มีความสุข

วัฒนธรรมองค์กรของอาลีบาบาฝังรากลึกอยู่ในค่านิยมหลักของบริษัทและมีส่วนช่วยผลักดันให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากยึดมั่นในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

กระบวนทัศน์ทางธุรกิจใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จคือการบูรณาการระหว่างอินเทอร์เน็ตและการผลิต การเกษตร การบริการและการทำงานร่วมกับภาครัฐในมิติต่างๆ ทำให้เกิดเป็นกระบวนทัศน์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่อาศัยหลักการของความโปร่งใส การแบ่งปัน ความร่วมมือและความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งต่างจากโมเดลแบบได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว (zero-sum) โดยการให้ความสำคัญของผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างค่านิยมร่วมกัน เทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างโอกาสที่ดีแก่ทุกฝ่ายและทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในสังคม อาลีบาบามีความใส่ใจที่จะอุทิศให้กับสังคมโดยการกำหนดกระบวนทัศน์ทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

หลัง 20 ปีแห่งการพัฒนา อาลีบาบาเปลี่ยนโฉมจากบริษัทอีคอมเมิร์ซมาเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีอีโคซิสเท็มที่ล้อมรอบไปด้วยการค้าทางดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทลอจิสติกส์ คลาวด์ คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้า เรามีพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการในธุรกิจดิจิทัลของเรา เพื่อรองรับผู้บริโภคและวิสาหกิจต่างๆ เราสร้างและกระตุ้นการบริโภครูปแบบใหม่และช่วยวิสาหกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10,000 รายและพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทหน้าใหม่ให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวันหน้า

เป้าหมายและกลยุทธ์ในอนาคตของเรา

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราได้เปิดเผยเป้าหมายทางกลยุทธ์ของเราใน 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ การรองรับผู้บริโภคระดับโลก ซึ่งกว่า 1 พันล้านรายจะเป็นผู้บริโภคชาวจีนและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคบนแพลตฟอร์มกว่า 10 ล้านล้าน หยวน เป้าหมายระยะยาวของบริษัทภายในปี 2579 คือการรองรับผู้บริโภคกว่า 2 พันล้านรายทั่วโลก สร้างงานกว่า 100 ล้านอัตรา และจัดเตรียมโครงสร้างที่จำเป็นที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 10 ล้านธุรกิจให้ทำกำไรจากแพลตฟอร์มของเรา

เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับเป้าหมายเหล่านี้ เราจะต้องต่อยอด 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ระดับโลก การบริโภคภายในประเทศ และบิ๊กดาต้าโดยคลาวด์คอมพิวติ้ง

กลยุทธ์ระดับโลก คืออนาคตของอาลีบาบา กรุ๊ป เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม อาทิ การค้า การเงิน และลอจิสติกส์จะทำให้การซื้อขายระหว่างกัน แต่ละประเทศ และตลาดต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเราจะยึดมั่นกลยุทธ์ go-to-market ได้แก่ การซื้อระดับโลก การขายระดับโลก การชำระเงินระดับโลก การจัดส่งระดับโลกและความสนุกสนานระดับโลก เพื่อสร้างความเติบโตและรุ่งเรืองในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนี้

การบริโภคภายในประเทศ คืออนาคตของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการลงทุนและการส่งออกไปยังเศรษฐกิจที่พึ่งพาการบริโภค ปัจจุบันตลาดค้าปลีกของอาลีบาบามีผู้ใช้บนสมาร์ทโฟนจำนวน 785 ล้านรายต่อเดือน ผู้ใช้เหล่านี้มีการใช้จ่ายเป็นประจำ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และเป็นตัวแทนของพลังการบริโภคของจีนในอนาคตศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศเป็นผลมาจากการกลายเป็นเมือง การกำเนิดของชนชั้นกลางกว่าหลายร้อยล้านคนและการที่ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง เทรนก์เหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดโอกาสในการบริโภคมากขึ้นการผลิตสินค้าและนำเสนอบริการที่หลากหลาย เราหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดโมเดลโดยใช้บิ๊กดาต้าและนวัตกรรมช่วยผู้ค้าให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในหมู่ผู้บริโภคด้วย

บิ๊กดาต้าและคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัลของอาลีบาบาไม่เพียงจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญแต่การนำข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาดก่อให้เกิดธุรกิจที่มีอีโคซิสเท็มที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าในยุคดิจิทัล ความสามารถในการผลิตขึ้นอยู่กับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในอนาคต ธุรกิจทุกประเภทจะกลายเป็นบริษัทเทคฯ ที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต เพราะบิ๊กดาต้าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจและระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ โอกาสของอาลีบาบานอกจากการยกระดับอุตสาหกรรมบางประเภทคือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนั้นเราลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาระบบปฏิบัติการทางธุรกิจของบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงิน สมาร์ทลอจิสติกส์และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นใรท้ายที่สุด

การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอนาคตของเรา

วัฒนธรรมคือรากฐานของอาลีบาบา ในขณะที่นวัตกรรมต่างๆ คือดีเอ็นเอของเรา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาและลองใช้โมเดลบรรษัทภิบาลโดยอาศัยโครงสร้างของพาร์ทเนอร์ชิพที่มีอยู่ เรายืนหยัดในระบบพาร์ทเนอชิพของเรา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นส่วนประกอบสำคัญคงอยู่ต่อไป

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา เราได้ยกระดับทีมผู้บริการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาในอนาคต

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอและท้าทายตัวเองอยู่ตลอด เราใช้วิธีการเดียวกันนี้กับการพัฒนาบุคลากรของเรา ดังนั้นเราต้องค้นหาผู้ที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงอนาคต ผลักดันให้คนรุ่นใหม่รู้จักสร้างสรรค์และลองอะไรใหม่ๆ ให้โอกาสผู้หญิงในการดำรงตำแหน่งระดับสูงและสนับสนุนความหลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนึกถึงอนาคต เราต้องการให้โลกนี้มีความเห็นอกเห็นใจและมีแต่พลังบวกเพราะอาลีบาบา

สถานการณ์ที่ฮ่องกง

ตอนที่อาลีบาบานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 เราพลาดโอกาสในฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย ฮ่องกงจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ หลายปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนตลาดการลงทุนในฮ่องกง ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลง เรายังคงเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในฮ่องกงเป็นไปในทิศทางที่ดี เราหวังว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นไม่มากก็น้อยแก่ตลาดฮ่องกง

สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของอาลีบาบา มีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ “จะเชื่อต่อเมื่อได้เห็น” และอนาคตเป็นของคนที่มี ”ความเชื่อ” อาลีบาบา จะไม่หยุดพยายามและมีความมุ่งมั่นต่อไป!

แดนียล จาง
ประธานกรรมการและซีอีโอ อาลีบาบา กรุ๊ป

 

ช้อปปิ้งออนไลน์ อาลีบาบา อาลีบาบาคลาวด์ อีคอมเมิร์ซ เศรษกิจดิจิทัล แดเนียล จาง