อาลีบาบา เปิดตัวคู่มือดิจิทัลฉบับใหม่ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

จากการที่ประเทศต่างๆ มีการปิดพรมแดนเกือบทั้งหมด เพื่อป้องกันประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กลไกการค้าทั่วโลกต้องสะดุดจนถึงหยุดชะงักลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในช่วงเวลาเช่นนี้ เรากลับได้เห็นการคิดค้นนวัตกรรมและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากผู้ประกอบการเพื่อรับมือกับปัญหา และทำให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสุขอนามัย

อาลีบาบาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากไวรัสได้เช่นกัน เพราะอาลีบาบามีหน่วยธุรกิจมากกว่า 30 หน่วยและกระจายอยู่ทั่วโลก แต่ก่อนหน้านี้ อาลีบาบากล้าที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและปกป้องพนักงาน ผู้ขาย และบริษัทต่างๆ ที่ค้าขายอยู่บนแพลทฟอร์มของอาลีบาบา โดยได้เปิดตัวมาตรการทางการเงินและดิจิทัล เพื่อป้องกันความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเอสเอ็มอีซึ่งเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงอาลีบาบา นอกจากนี้ เทคโนโลยีและความรู้ด้านดิจิทัลของอาลีบาบายังเป็นอาวุธให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้ด้วย

นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาด้านบน อาลีบาบายังต้องการช่วยเหลือและสร้างความหวังให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการทั่วโลก โดยล่าสุด วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา หรือ Alibaba Business School ได้รวบรวมสิ่งสำคัญที่ได้พบและเรียนรู้จากทั้งอาลีบาบา กรุ๊ป มาจัดทำเป็นคู่มือจำนวน 115 หน้า คือ “Digital Action for Entrepreneur in the Age of Covid-19” หรือแนวทางปฏิบัติเชิงดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับธุรกิจในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ให้สำเร็จ

ข้อมูลเชิงลึกในคู่มือล้วนมีที่มีจากหน่วยธุรกิจต่างๆ ของอาลีบา เช่น ไช่เหนียว ลาซาด้า อาลีบาบาคลาวด์ ฟลิกกี้ แอนท์ไฟแนนเชียล ทีมอลล์ และเถาเป่า ซึ่งคู่มือนี้ได้กล่าวถึงโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ที่หน่วยธุรกิจเหล่านี้ได้ทำในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาด พร้อมทั้งเล่าถึงสิ่งที่ทำ และอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการกระทำเหล่านั้น คู่มือนี้ยังเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาลีบาบาเพื่อสะท้อนรากฐานความคิดของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2 ทศวรรษที่แล้ว ซึ่งรากฐานดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้อาลีบาบาเติบโต และมีผู้นำที่ฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอดีตมาได้ รวมทั้งพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตในอนาคต

ทุกบริษัทต่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง และมีวิธีรับมืออุปสรรคในแบบของตน แต่สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต่างมีเหมือนกันคือจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และความปรารถนาที่จะสร้างนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นพลังที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คู่มือนี้มีความมุ่งหมายที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และความชาญฉลาด เพื่อให้ผู้นำธุรกิจสามารถค้นหาทางออกในการต่อสู้กับปัญหาใดๆ ก็ตามที่พบเจอ

 

ความเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา อีโคซิสเท็มของอาลีบาบา เศรษฐกิจดิจิทัลแบบอาลีบาบา โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า