มูลนิธิแจ็ค หม่าและมูลนิธิอาลีบาบาบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

มูลนิธิแจ็ค หม่าและมูลนิธิอาลีบาบาประกาศโครงการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิฯ ได้ติดต่อไปยังรัฐบาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เพื่อเสนอโครงการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ เป้าหมายของการบริจาคของมูลนิธิฯ คือการช่วยเหลือให้ประเทศเหล่านี้รับมือกับการระบาดของ COVID-19 และขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อีกในอนาคต

“เราร่วมมือกับประเทศในเอเชียเพื่อรับมือกับภัยจาก COVID-19” ตัวแทนจากมูลนิธิแจ็ค หม่า กล่าวเมื่อมีการประกาศโครงการบริจาคแก่ 4 ประเทศข้างต้น “เราและมูลนิธิอาลีบาบาจะส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 2 ล้านชิ้น ชุดตรวจโรค 150,000 ชุด ชุดป้องกันเชื้อโรค 20,000 ตัว และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า 20,000 ชิ้นไปยังอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย และเรากำลังดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับประเทศอื่นในเอเชีย”

การบริจาคเกิดขึ้นภายหลังการเปิดตัวคู่มือ COVID-19 ออนไลน์ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และทีมสนับสนุนของโรงพยาบาลในประเทศจีนที่อยู่เป็นด่านหน้าของการรักษาโรคที่เกิดจาก COVID-19 และมีส่วนสำคัญต่อการชะลอการแพร่ระบาดของโรค

Covid-19 มูลนิธิอาลีบาบา มูลนิธิแจ็คหม่า แจ็คหม่า ไวรัสโคโรน่า