ผู้ประกอบการฟินเทคจากไทยชู “Customer First” เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

สุพิชญา สูรพันธุ์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ก่อตั้ง Piggipo สตาร์ทอัพฟินเทคจากประเทศไทย ผู้มีความสนใจในธุรกิจฟินเทคมาตลอด จึงเริ่มก่อตั้งธุรกิจ เมื่อ 4 ปีก่อน สุพิชญาเล็งเห็นช่องว่างของตลาดเมื่อพบว่าคนจำนวนมากมีปัญหากับการบริหารเครดิตของตน

การเข้าถึงโซลูชั่นส์การจ่ายเงิน อาทิ บัตรเครดิต ก้าวล้ำหน้ากว่าระบบการติดตามรายจ่าย (tracking systems) เราจึงมีแนวคิดว่า ผู้บริโภคควรจะสามารถจัดการบริหารเงินของตัวเองได้ง่ายพอกับตอนที่ใช้จ่าย สุพิชญาอธิบายถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Piggipo ที่เป็นสตาร์ทอัพฟินเทคแห่งแรกของประเทศไทย

ยิ่งสังคมเปลี่ยนถ่ายไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดมากขึ้นเท่าใด แนวโน้มของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคมีการมุมมองของการบริหารงบใช้จ่ายและรูปแบบการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป สุพิชญาและทีมงาน Piggipo จึงคิดค้นและออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเข้าดูข้อมูลบัตรเครดิตตามเวลาใช้จ่ายจริง (real-time) รูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจ

สุพิชญาตั้งใจที่จะเรียนรู้จากบริษัทฟินเทคชั้นนำอย่าง แอนท์ ไฟแนนเชียล บริษัทในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป เพื่อการเรียนรู้แบบคลุกวงในและโอกาสที่จะสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่ จึงได้สมัครและได้รับคัดเลือกให้ร่วมหลักสูตร eFounders Fellowship Programme  ในเดือนพฤศจิกายน 2561

อังค์ถัด และอาลีบาบา บิซิเนส สคูล จัดหลักสูตร eFounders Fellowship Programme เป็นครั้งที่ 6 โดยครั้งนี้จะเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพทางด้านอีคอมเมิร์ซและนวัตกรรมดิจิทัล จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันจากการพัฒนาด้านดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ริเริ่มและประกอบการสตาร์ทอัพในเอเชียและแอฟริกา

หลักสูตร eFounders ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่

สร้างผู้นำเศรษฐกิจใหม่ เป็นแรงบันดาลใจและสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาด้านดิจิทัล ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของแต่ละประเทศ โดย ผู้ประกอบการจากไทยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรที่ผ่านมา 11 ราย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เบื้องหลังความสำเร็จ รวมไปถึงอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นกับอาลีบาบา ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงอุตสาหกรรมนี้ของจีน พร้อมดูงานอย่างใกล้ชิดที่หน่วยงานภายใต้อีโคซิสเท็มของอาลีบาบากรุ๊ปสุพิชญากล่าวเพิ่มเติม

สุพิชญามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และเรียนรู้เกี่ยวกับอีโคซิสเท็มของอาลีบาบาตลอดระยะเวลา 10 วัน พร้อมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าก่อนเดินทางไปประเทศจีน สุพิชญาจะเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูล (data management) แต่ก็ยังตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นว่าการที่นำข้อมูลมาใช้อยากถูกหลัก จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างน่าพิศวง

นอกจากนี้สุพิชญายังค้นพบสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจของเธอพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกขั้น นั่นคือ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเธอได้นำมาปรับใช้กับทีมงานของ Piggipo เมื่อกลับมายังประเทศไทย สุพิชญาและทีมงานได้ทำงานร่วมกันในการปรับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าต้องมาก่อน หรือ “Customer comes first”

ทีม Piggipo ยังได้เพิ่มองค์ประกอบใหม่ในการให้บริการ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อถือในการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลดาต้า ด้วยตระหนักดีว่า สิ่งนี้คือประเด็นที่บริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งนี้ ความสำคัญของการมีพันธมิตรทางธุรกิจ ก็เป็นอีกสิ่งที่เธอเรียนรู้จากไปทริปที่เมืองหังโจว

ธุรกิจของ Piggipo มีส่วนในการช่วยผู้บริโภคชาวไทยในการบริหารและจัดการรายจ่ายบัตรเครดิตของตน ในอนาคต สุพิชญาตั้งเป้าว่า PiggiPo จะเพิ่มบริการให้คะแนนสินเชื่อ หรือ Credit scoring ที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จนไปถึงการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค ซึ่งการเข้าถึงการใช้ดาต้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำสู่ความสำเร็จ

สมัครตอนนี้ที่ https://activity.alibaba.com/supplier/efounders-fellowship-class-6.html

ฟินเทค วัฒนธรรมองค์กร หลักสูตรผู้ประกอบการSME