บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วโลกกว่า 3,000 ราย แชร์ประสบการการรักษา Covid-19 ผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา

แพลตฟอร์ม Global MediXchange for Combating Covid-19 หรือ GMCC

ท่ามกลางการระบาดของ Covid-19 ทั่วโลก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโดยตรงจึงมีความสำคัญมากแก่เครือข่ายแพทย์ทั่วโลก บุคลากรทางการแพทย์ของไทยสามารถแชร์ความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Global MediXchange for Combating Covid-19 (GMCC) ได้เช่นเดียวกัน

แพลตฟอร์ม GMCC เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแจ็ค หม่าและมูลนิธิอาลีบาบากับอาลีบาบาเฮลท์และอาลีบาบาคลาวด์ เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับ  Covid-19 โดยการเปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  GMCC เปิดโอกาสให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จากประเทศจีนและต่างประเทศมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงและวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลในการรักษาโรค ผู้ใช้บริการอาลีเพย์นอกประเทศจีนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้โดยคลิกที่แบนเนอร์ในหน้าแรกและค้นหา  GMCC ผ่านแอปอาลีเพย์

หลังเปิดตัว พบว่าโมเดลดังกล่าวได้ผลตอบรับที่ดี ไม่ว่าจะเป็นจำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เข้าร่วมหรือข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ แพลตฟอร์มมีผู้ใช้เกือบ 3,000 คน และบุคลากรทางการแพทย์หลายร้อยรายร่วมการสนทนาแบบ live ซึ่งเป็นประโยชน์แก่แพทย์ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทย การเปิดใช้แพลตฟอร์มGMCC เป็นกลยุทธ์ฉับไว ที่มีจุดประสงค์ที่จะหาทางรับมือกับไวรัสโคโรน่าให้ที่สุด

“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมได้เรียนรู้ด้านการเตรียมการ การป้องกันและการเฝ้าระวังอยู่เสมอ” ดร. เอส. เอ็ม. ซังกู จากกรมสุขภาพ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยากรในช่วง live session กล่าว

ช่วงแลกเปลี่ยนความรู้บนแพลตฟอร์ม GMCC

นอกจากการไลฟ์ตรีม แพลตฟอร์มยังนำเสนอคู่มือป้องกัน รักษาโควิด-19 และวิดีโอโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และสัมมนาออนไลน์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Covid-19

การสนทนาช่วงไลฟ์กับแพทย์และโรงพยาบาลทั่วโลกจัดขึ้นผ่าน International Medical Expert Communication Center บน DingTalk แพลตฟอร์มการสื่อสารของอาลีบาบา ฟีเจอร์ใหม่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ถามคำถามและเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการป้องกันการระบาดของ Covid-19

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังได้เผยแพร่คู่มือป้องกันและรักษา Covid-19 อีกสองฉบับ ภายใต้ชื่อ Construction and Operation Manual of Fangcang Shelter Hospitals for COVID-19 Summary ซึ่งรวบรวมความรู้และประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลภาคสนาม Fangcang Shelter Hospitals ในประเทศจีน

“บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเพื่อต่อสู่กับโรคระบาด GMCC เป็นมาตรการที่เราคิดขึ้นมา เพื่อสนับสนุนและแสดงความรับผิดชอบต่อวงการแพทย์ ในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความรู้ เราจะแชร์คู่มือที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา Covid-19 วิดีโอ และสัมมนาออนไลน์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากประเทศจีนและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลี หม่า รองประธานอาวุโส อาลีบาบาเฮลท์ กล่าว “เราหวังว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและนานาชาติจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดไปด้วยกัน”

คู่มือ Construction and Operation Manual of Fangcang Shelter Hospitals for COVID-19

Covid-19 DingTalk GMCC มูลนิธิแจ็คหม่า อาลีบาบาคลาวด์ อาลีบาบาเฮลท์ อาลีเพย์ ไวรัสโคโรน่า