สมัครรับข้อมูลจากอาลีบาบา
สมัครรับข้อมูลจากอาลีบาบา

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสารจากเรา คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการอัปเดตข่าวสารบนเว็บไซต์ของเรา หากต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับข่าวสาร โปรดดูรายละเอียดผ่านทางอีเมล!

ความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

Privacy Policy Statement on the Use of this Website

Updated on: 13 June 2019

Alibaba Group Holdings Limited (“Alibaba” or “We”) adopts the following privacy policies for the use of www.alibabanews.com and related investment websites and services (“this website”), but the following policies do not cover affiliated websites with independent privacy policies. This Privacy Policy applies to information collected through this website or provided directly by users, but does not cover any personal or non-personal data collected through other websites (including those of our affiliated agencies) or sources. The privacy policy of this website may be updated regularly to reflect the change in the way we collect, use and/or share information, and the final update date will be indicated on this page. It is your responsibility to consult this Privacy Policy and understand the changes in it. So every time you use this website, please refer to this Privacy Policy to make sure you understand clearly how our approach to personal data has changed. If you continue to use this website, you will accept any change in our privacy policy.

Collection, Use and Disclosure of Personal Identity Information and Non-Personal Identity Information

Collection

You can browse this website without providing us with any personal information. However, if you request some form of notification or update, we may collect the personal identification information you volunteer to provide, including your name, telephone number, e-mail address, mailing address and any other information that allows others to identify you. We may also collect and retain some of your non-personal identity information during your use of this website, such as your IP address, the specifications of the Internet browser and operating system used, site browsing click data, etc. (hereinafter referred to as “Browsing Information”).

Purpose and mode of use

Alibaba will use your information collected by Alibaba to achieve our mission and operation, and carry out activities and related activities on the purpose of Alibaba to collect such information.

The purpose of Alibaba to collect personal identification information through this website includes: to provide you with public information about our company and our services; to share news, latest news and reports in response to your inquiries; to understand your needs; to conduct statistical analysis of the use of global websites; to ensure safety and legal compliance; to conduct direct marketing activities; and to inform you of changes in our website or our services; contact you about important changes to our website and usage rules or policies; fulfil Alibaba’s obligations to you and answer any questions or requests from you; provide other services; and comply with relevant laws or laws we believe to be relevant, or to comply with any notices from the courts or government.  We reserve the right to make full use of non-personal identification information.

 

Cookies

In order to enhance your experience, cookies or related technologies may be used in the web pages of this website. Cookies are set up in your Internet browser to store your personal favorite text files, and they do not disclose your email address or other personal identification information. We may also collect information about the pages you visited, the links you clicked, the advertisements you displayed and other operations you performed when using this website. Alibaba will only collect such information on your own initiative. However, once you choose to enter (i.e. provide) your personal identification information on this website, it may be linked to the data stored in cookies. You may choose to disable cookies in your browser, but some functions of this website may not work properly.

Third Party Links and Related Policies

This website may contain links to other websites which may be owned or operated by third parties and/or affiliated institutions. These third parties and affiliates may collect your personal data and their computer servers may be located in the People’s Republic of China, the United States or other countries. We cannot control and will not be responsible for the privacy and security policies of any third party or affiliated institution. We strongly recommend that you consult the privacy and security policies of all these third parties and affiliates to see how they handle information that may be collected from you. If its privacy policy conflicts with the privacy policy of this website, its privacy policy shall prevail.

“Stop Tracking” Policy

According to the legal requirements of some jurisdictions, websites and online service operators need to disclose how they respond to “Do Not Track Signal” and whether other third parties collect relevant personal identification information about an individual’s online activities over a period of time, across third-party websites or online services.

Some browsers have “stop tracking” functions. When these functions are activated, they usually send signals or preference messages to websites or online services accessed by users to indicate that the user does not want to be tracked. Alibaba will not respond to any “stop tracking” signal at present because the industry does not have a consistent understanding of how to interpret the “stop tracking” signal.

The right to choose not to receive information

You understand that we can use the information you provide to send you emails and the latest information. If you no longer want to receive these messages, you can cancel them by the cancellation method provided in the message we sent to you or by contacting us directly.

We don’t collect information

(1) Certain personal data, such as your mental health status, sexual orientation, medical records and criminal records, are considered to be “sensitive” in certain jurisdictional areas and are subject to higher control than other types of personal data. We do not intend to collect such sensitive personal data, and you shall bear the full risk of any such sensitive personal data you share.

(2) We will not collect personal data of children under 13 years of age. If you believe that you may have personal data of children under 13 years of age, please contact us. We will investigate it immediately and remove any such data after confirmation.

(3) Do not provide personal data of any other person unless you are authorized or required by relevant laws or contracts, and you agree, and act on behalf of the person (hereinafter referred to as “Data Subject”) who provides personal data to agree to the disclaimer and this privacy policy. Before providing personal data of others (except as permitted by law or contractual agreement), you must enable the Data Subject to review the aforementioned disclaimer and this privacy policy, and obtain the written consent of the Data Subject to the aforementioned disclaimer and this privacy policy. When you provide the personal data of any other person, you declare and guarantee that you are authorized to provide such information and that you have fulfilled all the aforementioned matters before providing such information. If the relevant laws allow you to provide such information without performing the aforementioned matters, you declare and guarantee that you have complied with the relevant laws, and such laws allow us to accept and disclose such information in accordance with this privacy policy without taking any additional steps. If you fail to comply with this provision, you agree to compensate, defend and protect us from any damage.

Period of Data Preservation

(1) We will keep personal data for the period we deem necessary or recommend, and we will keep such data to the maximum extent not prohibited by law. We have the right to decide whether to delete personal data on our own, so you should retain your data on your own and should not rely on any personal data, content or other information we store.

(2) According to relevant laws and regulations, you have the right to inquire or read, to request us to provide copies, supplements or corrections, to stop collecting, processing or utilizing, or to request us to delete some or all of your personal data. If you have any questions about what information we have about you, please contact us and provide us with the latest information when your personal data changes.

Protection of Information Security

(1) We have taken reasonable and feasible safety precautions to protect the personal data you provide in accordance with industry standards and to prevent unauthorized access, public disclosure, use, modification, damage or loss of personal data.

(2) If any security breach regarding personal data occurs, we will inform you of the situation and possible impact of security breach incidents, the measures we have taken or will take, the suggestions you can take to prevent and reduce risks, and the remedial measures for you, as required by laws and regulations.

Miscellaneous

This Privacy Policy covers all the agreements that Alibaba has reached with you on this subject. In addition to the legal system governing conflict of laws, Hong Kong law will govern this privacy policy. The courts of Hong Kong have exclusive jurisdiction to settle any disputes arising from or relating to this Agreement.

Contact us

If you have any questions about this privacy policy statement, this website or your personal jurisdiction, please email privacy@hk.alibaba-inc.com or send it to the following address:

Transfer: Legal Department of Alibaba Group Services Limited

26F, Times Square Tower 1

1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong

If the Chinese and English versions of this Privacy Policy contradict each other, the English version shall prevail.

Changes in the Privacy Policy

We have the right to amend this privacy policy at any time in response to changes in our services, or in accordance with the opinions of our customers, or for any other purpose. We encourage you to review our privacy policy regularly to learn how we collect, store and use your information. We will notify you (via e-mail or any other means) before any changes to this privacy policy are deemed to be significant. You agree that when you continue to use our services, whether we notify you or not, you will be deemed to have agreed to the change of this privacy policy.

Disclosure

We will not sell, share or rent your personal data, but will only provide our employees, trusted and other tripartite or affiliated organizations with certain products or services as required. In order for trusted third parties or affiliates to provide services to us, we may also share your personal data with them, but only for the purpose of providing these services. We will restrict them to access and use only the personal identification information they need to provide us with these services in accordance with commercially sound principles. In addition, we will only provide your personal identification information to third parties for the purposes described in this Privacy Policy.

We may also legally disclose your personal identification information in response to subpoenas, court orders or requests from any law enforcement agency or other government agency anywhere in the world. We may also disclose your personal identification information in the following circumstances that we believe are necessary: the need to investigate or prevent actual or suspected illegal activities or other misconduct, or to take other actions on such activities or actions; or the need to protect and defend the rights, property or security of Alibaba, our users or others. In the event of such a situation (e.g. any major security breach), we will use a commercially sound method to let you know that we have gone beyond the provisions of this Privacy Policy to disclose your personal identification information.