สินค้าไทยติดอันดับยอดนิยมในมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ของอาลีบาบาปี 2562