ผู้ประกอบการไทยแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม Netpreneur โดยอาลีบาบา