ประธานกรรมการของอาลีบาบาส่งจดหมายถึงนักลงทุน เรื่องการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง