นวัตกรรมของอาลีบาบาทำยอดขายออนไลน์ในมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ปีล่าสุดที่ 38,400 เหรียญสหรัฐ