รองนายกฯ เข้าชมเฟรชชิปโปร้านค้านิวรีเทลในเครืออาลีบาบา สำรวจสินค้าไทยระหว่างเยือนเซี่ยงไฮ้