อาลีบาบาแถลงแผนดำเนินงาน 5 ปี สำหรับธุรกิจผู้บริโภค