สองแบรนด์ไทย ความงามและเครื่องดื่ม สร้างจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตระดับโลก ด้วยอีคอมเมิร์ซ B2B