อาลีบาบา เดินหน้าเต็มสูบ ผลักดันโครงการเพื่อผู้พิการ