เกษตรกรชาวจีนเก็บเกี่ยว "ยอดวิว" หลักล้านจากฤดูกาลช้อปปิ้ง