หมดยุคสั่งอาหารกลับบ้าน เมื่อผู้บริโภคชาวจีนหันมานิยมอาหารกล่องพร้อมทาน