ความนิยมในกิจกรรมกลางแจ้ง สู่การเติบโตของตลาดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยง